M_en_m_omslag_large
Rss

Markt & Mededinging

Over dit tijdschrift  
Aflevering 6, 2012 Alle samenvattingen uitklappen
Tijdschrift Markt & Mededinging
Redactioneel

Van procestijgers en Chinese muren

Auteurs Mr. P.V.F. Bos
Auteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Producentenorganisaties in het Europees landbouwbeleid en het mededingingsrecht

Trefwoorden mededingingsrecht, Europees landbouwbeleid, producentenorganisaties, PO, Gemeenschappelijke Marktordening
Auteurs B.P.T. van Wonderen LLM MA
SamenvattingAuteursinformatie

    Het Gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid (GLB) voorziet landbouworganisaties, en in het bijzonder producentenorganisaties (PO’s), van een economische functie in het organiseren van de landbouwmarkten. De vraag hierbij is of de economische functie van PO’s op gespannen voet staat met de Europese mededingingsregels. In dit artikel betoog ik dat de economische rol van PO’s in het landbouwbeleid in samenhang moet worden gezien met de uitzonderingsbepaling voor de landbouw, die is neergelegd in Verordening 2006/1184/EG en in artikel 175 en 176 van Verordening 2007/1234/EG. Op basis van deze uitzonderingsbepaling zouden uitzonderingen op het kartelverbod mogelijk zijn ten behoeve van horizontale samenwerking in PO’s.


B.P.T. van Wonderen LLM MA
B.P.T. van Wonderen LLM MA studeerde Internationaal en Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam en was beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dit artikel is geschreven op basis van zijn afstudeerscriptie.
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

CBb-trilogie: Apotheek Van Dalen - NZa (en Menzis)

Trefwoorden NZa, aanmerkelijke marktmacht, artikel 48 Wet marktordening gezondheidszorg (WMG), toetsing AMM-bevoegdheden, apotheek
Auteurs Mr. M.Ph.M. Wiggers en mr. dr. J.J.M. Sluijs
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Wegener herzien

Rb. Rotterdam 27 september 2012

Trefwoorden voorschrift artikel 41 Mw, Boetebeleidsregels 2009, feitelijk leidinggever, verjaring
Auteurs Mr. L.E.J. Korsten
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Auto 24 SARL tegen Jaguar Land Rover France SAS (Auto24/JLR)

Trefwoorden artikel 101 VWEU, selectieve distributie, kwantitatieve criteria, groepsvrijstelling motorvoertuigen
Auteurs Mr. M. Knapen
SamenvattingAuteursinformatie