M_en_m_omslag_large
Rss

Markt & Mededinging

Over dit tijdschrift  
Aflevering 5, 2012 Alle samenvattingen uitklappen
Tijdschrift Markt & Mededinging
Redactioneel

Bespiegelingen over mededinging toen en nu (2)

Auteurs Prof. mr. T.R. Ottervanger
Auteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De Europese schikkingsprocedure voor kartelzaken

De ervaringen tot nu toe

Trefwoorden Europese Commissie, kartels, schikkingen, procedure
Auteurs Mr. A.M. ter Haar
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Afbakening van bevoegdheden en de toepassing van het ne bis in idem-beginsel in het mededingingsrecht na het Toshiba-arrest

Trefwoorden Ne bis in idem-beginsel, Verordening 2003/1/EG, competentieverdeling, handhaving, boete
Auteurs Mr. R. Elkerbout LL.M
SamenvattingAuteursinformatie

    43 jaar na het Walt Wilhelm-arrest heeft de grote kamer van het Hof van Justitie zich in het Toshiba-arrest opnieuw uitgelaten over de onderlinge afbakening van bevoegdheden tussen de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten alsook over de betekenis van het ne bis in idem-beginsel bij de handhaving van het mededingingsrecht in grensoverschrijdende kartelzaken. De auteur bespreekt in deze bijdrage het arrest en de implicaties daarvan voor de afbakening van bevoegdheden binnen het Europese netwerk van mededingingsautoriteiten. Voorts wordt een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij het oordeel van het Hof van Justitie aangaande de toepassing van het ne bis in idem-beginsel in de onderhavige kartelzaak.


Mr. R. Elkerbout LL.M
Ruben Elkerbout is advocaat bij Stek in Amsterdam.
Tijdschrift Markt & Mededinging
Column

Hoe de banken hun PLV’s kregen

Auteurs Prof. dr. M.P. Schinkel
Auteursinformatie

Prof. dr. M.P. Schinkel
Prof. dr. M.P. Schinkel is hoogleraar Competition Economics and Regulation aan de Universiteit van Amsterdam en co-director van het Amsterdam Center for Law and Economics (ACLE).
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

The Greenery/Oussoren

Trefwoorden coöperatie, exclusieve leveringsplicht (oud-)leden, verticale beperkingen en cumulatief effect, afweging concurrentiebeperkende tegen concurrentiebevorderende effecten, rule of reason?
Auteurs Mr. P.J. Kreijger
SamenvattingAuteursinformatie