Artikelen

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Artikel

Gezichtspuntencatalogi in het arbeidsrecht: de omstandigheden van het geval geïnventariseerd

Trefwoorden werknemer, werkgever, werkgeversaansprakelijkheid, ontslag op staande voet, arbeidsrecht, rechtspraak, kennelijk onredelijk ontslag, wijziging arbeidsvoorwaarden, belangenafweging, dienstverband
Auteurs C.J. Loonstra en J.P. Quist
 • C.J. Loonstra

  J.P. Quist

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Artikel

De lagere rechtspraak en het sociaal plan: redelijk of evident onbillijk?

Trefwoorden sociaal plan, aanbeveling, werknemer, collectieve arbeidsovereenkomst, vakbond, vergoeding, werkgever, rechtspraak, dienstverband, arbeidsmarkt
Auteurs P. Kruit
 • P. Kruit

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Jurisprudentie

2008: het derde kroonjaar voor het wijzigingsrecht

HR 11 juli 2008, JAR 2008/204; Stoof/Mammoet Transport B.V.

Trefwoorden wijziging arbeidsovereenkomst, taxi Hofman-criterium, wijzigingsbeding, redelijkheid en billijkheid, arbeidsvoorwaarden
Auteurs J.M. van Slooten
 • J.M. van Slooten

Tijdschrift Markt & Mededinging
Praktijk

Rechtspraak mededingingszaken 2007

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededingingsrecht, mededinging, verticale prijsbinding, bestuurder, concurrentiebeding, beding, bewijslast, overeenkomst, levering
Auteurs K. Defares, J. Langer en R. Elkerbout
 • K. Defares

  J. Langer

  R. Elkerbout

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid, uitzonderingen daargelaten

Trefwoorden Ruim 10 jaar na het rapport Cohen ligt er een nieuw voorstel voor een wet Markt & Overheid. Zoals verwacht, wijkt het resultaat sterk af van het voorstel dat in 2004 definitief werd ingetrokken. Uiteindelijk bereikte de Ministerraad in februari van dit jaar een compromis. Het is in opzet vrij bescheiden in vergelijking met het eerdere wetsvoorstel en met concep, enerzijds vanwege twijfel aan de noodzaak gezien het relatief beperkte aantal geregistreerde klachten en de onduidelijkheid over de gegrondheid daarvan en anderzijds vanwege de sterk ingeperkte opzet
Auteurs W.T. Algera
 • W.T. Algera

Tijdschrift Markt & Mededinging
Redactioneel

Mededingingsrecht als luxeprobleem

Trefwoorden mededingingsrecht, bank, belegger, lidstaat, staatssteun, concentratie, overname, beschikking, mededeling, publicatieblad van de europese unie
Auteurs B. J. Drijber
 • B. J. Drijber

Tijdschrift Markt & Mededinging
Praktijk

Kroniek Concentratiecontrole 2007

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, marktaandeel, mededinging, concentratie, fusie, voorwaarde, toetredingsdrempel, concentratietoezicht, potentiële concurrentie, toetreding
Auteurs P.J. Kreijger, N. Lorjé en P. Schepens
 • P.J. Kreijger

  N. Lorjé

  P. Schepens

Tijdschrift Markt & Mededinging
Redactioneel

Combinatievorming en mededingingsrecht: de spruitjes zijn gaar

Trefwoorden beleidsregel, mededingig, Nederlandse mededingingsautoriteit, groepsvrijstelling, aanbesteding, verbod, mededingingsrecht, bewijslast, commissaris, generieke onverbindendverklaring
Auteurs E.H. Pijnacker Hordijk
 • E.H. Pijnacker Hordijk

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De wijziging van het kapitaalbeschermingsrecht en de gevolgen van de afschaffing van artikel 2:207c BW voor de praktijk

Trefwoorden bestuurder, vennootschap, voorstel van wet, aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, bestuursaansprakelijkheid, schuld, aandeel, aandeelhouder, opeisbaarheid
Auteurs F.L. van Dijk en V.L. Veenma
 • F.L. van Dijk

  V.L. Veenma

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Kroniek Europees kartelrecht 2007 & eerste helft 2008

Trefwoorden mededingingsrecht
Auteurs G. Oosterhuis
 • G. Oosterhuis

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

De premiepensioeninstelling: van, maar ook op vele markten thuis?

Trefwoorden vrij verkeer van goederen & diensten
Auteurs H. van Meerten
 • H. van Meerten

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

Verbintenissen uit overeenkomst: van EVO-Verdrag naar Rome I-Verordening

Trefwoorden Europees internationaal privaatrecht
Auteurs C.G. van der Plas
 • C.G. van der Plas

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Het gewijzigde artikel 2:98c BW en de overnamefinanciering

Trefwoorden Krediet, Vennootschap, Voorwaarde, Verbod, Aandeel, Aandeelhouder, Bank, Bestuurder, Overname, Zekerheidstelling
Auteurs Hooft, S.K.M. 't
 • Hooft, S.K.M. 't


Hooft, S.K.M. 't
Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Bestuurdersaansprakelijkheid in verband met het verdwijnen van de BV-Nachgründungsregeling

Trefwoorden Bestuurder, Vennootschap, Aansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Aandeelhouder, Schade, Schuldeiser, Rechtshandeling, Inbreng, Aandeel
Auteurs Boekee, A.
 • Boekee, A.


Boekee, A.
Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

De positie van het management in een buy-out

Trefwoorden Bestuurder, Belegger, Arbeidsovereenkomst, Vennootschap, Houdstervennootschap, Werknemer, Voorstel van wet, Ontslag, Investering, Management-BV
Auteurs Best, E.A. de en Wiersma, K.
 • Best, E.A. de

  Wiersma, K.


Best, E.A. de

Wiersma, K.
Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Het verplichte bod; billijk?!

Trefwoorden Verplicht bod, Aandeel, Betaling, Aandeelhouder, Doelvennootschap, Aankoop, Beurskoers, Minderheidsaandeelhouder, Openbaar bod, Lidstaat
Auteurs Mellink, D.E.
 • Mellink, D.E.


Mellink, D.E.
Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Het conceptbesluit transparantie uitgevende instellingen

Trefwoorden Uitgevende instelling, Aandeel, Optie, Houder, Zeggenschap, Meldingsplicht, Financieel instrument, Belegger, Koersgevoelige informatie, Transparantie
Auteurs Meer, J.L.J.M. van der en Koh, E.
 • Meer, J.L.J.M. van der

  Koh, E.


Meer, J.L.J.M. van der

Koh, E.
Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Maakt de Europese BV de huidige BV en de komst van de Flex-BV overbodig?

Trefwoorden Statuut, Vennootschap, Bestuurder, Aandeelhouder, Aandeel, Inbreng, Aanwijzing, Lidstaat, Schuldeiser, Fusie
Auteurs Steenstraten, F. van der
 • Steenstraten, F. van der

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Het verplichte bod; hoogste prijs?

Trefwoorden Vereniging van effectenbezitters, Aandeel, Openbaar bod, Voorwaarde, Verplicht bod, Autoriteit financiële markten, Vennootschap, Verkoop, Onroerend goed, Belanghebbende
Auteurs Holland, J.
 • Holland, J.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Toerekening van belastingschulden binnen de fiscale eenheid

Trefwoorden Fiscale eenheid, Vennootschapsbelasting, Houdstervennootschap, Dochtermaatschappij, Vennootschap, Fiscaal, Verlies, Verrekening, Dochter, Faillissement
Auteurs kleine Kalvenhaar, M.
 • kleine Kalvenhaar, M.