Gezichtspuntencatalogi in het arbeidsrecht: de omstandigheden van het geval geïnventariseerd

Artikel

Gezichtspuntencatalogi in het arbeidsrecht: de omstandigheden van het geval geïnventariseerd

Trefwoorden werknemer, werkgever, werkgeversaansprakelijkheid, ontslag op staande voet, arbeidsrecht, rechtspraak, kennelijk onredelijk ontslag, wijziging arbeidsvoorwaarden, belangenafweging, dienstverband
Auteurs
Bron
Article_forwarded Open_access_icon_oaa

Reageer

Tekst