Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

HBG Civiel B.V. en Hattum & Blankevoort B.V. vs de Staat der Nederlanden (d-g NMa)

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, ambtenaar, kopiëren, inzage, harde schijf, computer, toezichthouder, vervaardigen, gebruiker, onrechtmatigheid
Auteurs I.W. VerLoren van Themaat en F.M. Versteeg
 • I.W. VerLoren van Themaat

  F.M. Versteeg

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Toezicht moet geen nieuwe staatsmacht worden: Commentaar op de preadviezen voor de VAR 2003 over: Toezicht op markten

Trefwoorden toezicht, OPTA, toezichthouder, aanwijzingsbevoegdheid, aanwijzing, administratief recht, last onder dwangsom, discretionaire bevoegdheid, geschilbeslechting, handhaving
Auteurs H.J. de Ru
 • H.J. de Ru

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Het nieuwe sectorspecifieke mededingingsrecht in de communicatiesector: Vaart Nederland een juiste koers?

Trefwoorden mededingingsrecht, OPTA, aanbeveling, Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, mobiel netwerk, aanmerkelijke marktmacht, gebruiker, levering, lidstaat, mededingingsrecht, OPTA, aanbeveling, Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, mobiel netwerk, aanmerkelijke marktmacht, gebruiker, levering, lidstaat
Auteurs S. van der Voorde
 • S. van der Voorde

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De voorstellen van de Europese Commissie tot hervorming van de Europese fusiecontrole

Trefwoorden concentratie, lidstaat, fusie, mededinging, aanmelding, werkdag, beschikking, efficiëntieverbetering, eerste aanleg, Europese commissie
Auteurs G. van Gerven en K. Veranneman
 • G. van Gerven

  K. Veranneman

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Sportuitzendrechten en mededinging: de contouren van een beleid worden duidelijk

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, uitzendrecht, exploitatie, verkoop, overeenkomst, ontheffing, voorwaarde, mededinging, noodzakelijkheid, televisie
Auteurs K.J. Defares
 • K.J. Defares

Tijdschrift Contracteren
Column

Column

Trefwoorden letter of comfort, troostbrief, short messaging service, overeenkomst, aansprakelijkheid, auteur, garantie, krediet, levering, moeder
Auteurs F.W. Grosheide
 • F.W. Grosheide

Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Aanbesteding: Toepasselijkheid van de algemene beginselen van aanbestedingsrecht buiten de werkingssfeer van de richtlijnen

Trefwoorden aanbesteding, mededinging, gelijkheidsbeginsel, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, levering, aanbestedende dienst, hof van justitie EG, leverancier, redelijkheid en billijkheid, Transparantie
Auteurs H.C. Leemreize
 • H.C. Leemreize

Tijdschrift Contracteren
Case

<i>Side letter:</i> verboden geheime afspraak of welkome aanvulling?

Trefwoorden overeenkomst, contract, notaris, akte, hoofdovereenkomst, rechtshandeling, bank, fiscaal, koopprijs, vernietigbaarheid
Auteurs B. Wessels en S.A.B. van Santen
 • B. Wessels

  S.A.B. van Santen

Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken: Wat gaat voor: een specifiek beding of een bepaling in algemene voorwaarden? (HR 13 juni 2003, C01/340 HR)

Trefwoorden overeenkomst, algemene voorwaarden, opzegging, opdrachtgever, opdrachtnemer, uitleg, aannemer, contract, courtage, overeenkomst van opdracht
Auteurs T.H.M. van Wechem
 • T.H.M. van Wechem

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Artikel

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst - waartoe, waarvoor?

Trefwoorden concurrentiebeding, werknemer, beding, werkgever, voorstel van wet, arbeidsovereenkomst, vergoeding, uitleg, mededinging, dienstverband
Auteurs F.B.J. Grapperhaus
 • F.B.J. Grapperhaus

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Jurisprudentie

Uitleg van CAO-bepalingen: op weg naar een (objectieve) redelijkheidstoets?

HR 11 april 2003, JAR 2003/108 (Baron c.s./Terra Nigra)

Trefwoorden uitleg van CAO-bepalingen, contra proferentem, grammaticale uitleg, redelijke uitleg, uitleg naar objectieve maatstaven, (objectieve) redelijkheidstoets
Auteurs C.J. Loonstra
 • C.J. Loonstra

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De positie van de financier bij corporate recoveries in de toekomst: Het eindrapport van de MDW-werkgroep bezien vanuit financiersoptiek

Trefwoorden kredietgever, faillissement, voorstel van wet, bank, schuldeiser, aanbeveling, afkoelingsperiode, belastingdienst, bestuurder, bodem
Auteurs H.J.E. Veerbeek
 • H.J.E. Veerbeek

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Van vreemd naar eigen vermogen

Trefwoorden schuldeiser, akkoord, obligatiehouder, obligatie, surséance van betaling, schuldenaar, aandeel, obligatielening, eigen vermogen, betaling
Auteurs H.F. van Druten, V.R. Vroom en T.W. Gitmans
 • H.F. van Druten

  V.R. Vroom

  T.W. Gitmans

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

(Voorkoming van) geschillen met betrekking tot additionele financiering van joint ventures

Trefwoorden financiering, aandeelhouder, joint venture, voorlopige voorziening, aandeel, vennootschap, kort geding, aandeelhoudersovereenkomst, noodzakelijkheid, overeenkomst
Auteurs F.L. Leijdesdorff en M.S. Koppert-van Beek
 • F.L. Leijdesdorff

  M.S. Koppert-van Beek

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De flexibiliteit van het pandrecht op aandelen: Het pandrecht op aandelen tegen het licht van de ontwikkeling van de algemene bepalingen van pandrecht en de doorwerking van de redelijkheid en billijkheid

Trefwoorden aandeel, pandrecht, pandhouder, vennootschap, pandgever, stemrecht, executie, stil pandrecht, pandakte, dividend
Auteurs H.J.E. Veerbeek
 • H.J.E. Veerbeek

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Botsende vrijheden op de Brenner

Trefwoorden vrij verkeer van goederen
Auteurs B.J. Drijber
 • B.J. Drijber

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Annotatie PFA/Staat - de vraag van de sinaasappel en de schil

Trefwoorden internationaal privaatrecht
Auteurs J.J. van Haersolte-van Hof
 • J.J. van Haersolte-van Hof

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Stüssy: <i>vetcoole</i> bewijslastverdeling bij parallelimport van merkgoederen

Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs H.M.H. Speyart
 • H.M.H. Speyart

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Vrijwaring van bestuurders: zin of onzin?

Trefwoorden bestuurder, vennootschap, vrijwaring, aansprakelijkheid, schade, bewuste roekeloosheid, bestuurdersaansprakelijkheid, bestuursaansprakelijkheid, opzet, aandeelhouder
Auteurs M.M. van den Broek
 • M.M. van den Broek

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Geen openbare verkoop bij verpande aandelen op naam?

Trefwoorden aandeel, vennootschap, blokkeringregeling, aandeelhouder, overdracht, ondernemingsraad, pandhouder, executoriale verkoop, openbare verkoop, statuut
Auteurs F.F. Hinnen
 • F.F. Hinnen