Toezicht moet geen nieuwe staatsmacht worden: Commentaar op de preadviezen voor de VAR 2003 over:...

Artikel

Toezicht moet geen nieuwe staatsmacht worden: Commentaar op de preadviezen voor de VAR 2003 over: Toezicht op markten

Trefwoorden toezicht, OPTA, toezichthouder, aanwijzingsbevoegdheid, aanwijzing, administratief recht, last onder dwangsom, discretionaire bevoegdheid, geschilbeslechting, handhaving
Auteurs
Bron
Article_forwarded Open_access_icon_oaa

Reageer

Tekst