09259643_omslag120px
Rss

Vennootschap & Onderneming

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2001
Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden op via internet gesloten overeenkomsten

Trefwoorden algemene voorwaarden, internet, overeenkomst, voorwaarde, gebruiker, uitleg, beding, terinzagelegging, inzage, standaardvoorwaarden
Auteurs M. Seelt en H.D.J. Jongen
Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Euronext Amsterdam komt met nieuwe regels voorbeursintroducties

Trefwoorden uitgevende instelling, bestuurder, prospectus, beursintroductie, vervreemdingsverbod, mededeling, aandeel, commissaris, belegger, sponsor
Auteurs R.P. Raas

R.P. Raas
Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Vergunningplicht voor daghandelaren

Trefwoorden day trader, belegger, toezicht, effectenbemiddelaar, toegelaten instelling, internet, vergunningsplicht, computer, bemiddelaar, effectenorder
Auteurs H.C. Tuinstra

H.C. Tuinstra
Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

het beleid van de OK in de prijsbepaling van de over te dragen aandelen

OK 29 juni 2000, rolnr. 275/98, JOR 2000, 170

Trefwoorden uitkoopprocedure, aandeel, onafhankelijke deskundige, vennootschap, beurswaarde, openbaar bod, rechtspraak, accountant, eigendomsovergang, geldstroom, koop
Auteurs M. van Valen
Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De rekeningovernameverklaring

Trefwoorden bank, oprichtingsakte, rechtshandeling, aansprakelijkheid, overeenkomst, storting, vennootschap, hoofdelijke aansprakelijkheid, niet-nakoming, ondertekening
Auteurs W. Gooijer
Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Vermelding van een onroerende zaak in een transportakte

HR 8 december 2000, RvdW 2000, 248

Trefwoorden Akte, Perceel, Transportakte, Woning, Levering, Onroerende zaak, Stichting, Geldige titel, Overdracht, Vennootschap
Auteurs S.A. Driehuis

S.A. Driehuis