Garanties in kaart gebracht

Artikel

Garanties in kaart gebracht

Trefwoorden garantie, verkoper, koop, overeenkomst, contract, risico, nakoming, onderzoeksplicht, prestatie, exoneratie
Auteurs
Bron
Article_forwarded Open_access_icon_oaa

Reageer

Tekst