Artikelen

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Jurisprudentie

De uitleg van artikel 43 van de schoonmaakmaak-cao: geen misbruik, geen overgang van onderneming?

HR 8 juni 2007, JAR 2007/213 (ISS/Lavos)

Trefwoorden heraanbesteding schoonmaakwerkzaamheden, uitleg schoonmaak-cao, vereenzelviging in geval van omzeilingsconstructies, overgang van onderneming
Auteurs Mr. R.M. Beltzer en J.P.H. Zwemmer
 • Mr. R.M. Beltzer

  J.P.H. Zwemmer

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Fresh FM/Buma

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, economische machtspositie, tariefdifferentiatie, toezicht, afnemer, radio-omroep, mededinging, naburige rechten, overeenkomst, prijsdiscriminatie
Auteurs M.G.A.M. Custers en M.Ph.M. Wiggers
 • M.G.A.M. Custers

  M.Ph.M. Wiggers

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

College van Beroep voor het bedrijfsleven stelt prejudiciële vragen in mobiele operators; Anic-revisited

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, bewijslast, marktgedrag, onderling afgestemde feitelijke gedragingen, vermoeden, mededinging, prejudiciële rechtsvraag, causaliteit, uitleg, kartelverbod
Auteurs L.E.J. Korsten
 • L.E.J. Korsten

Tijdschrift Markt & Mededinging
Boekbespreking

Trust en antitrust, beschouwingen over 10 jaar Mededingingswet en 10 jaar NMa

Trefwoorden marktwerking, Nederlandse mededingingsautoriteit, mededingingsrecht, mededinging, toezichthouder, mededingingsregeling, toezicht, auteur, handhaving, kartelverbod
Auteurs M. van der Woude
 • M. van der Woude

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Het Commissievoorstel inzake schikkingen: beter ten hele geschikt dan ten halve gedwaald?

Trefwoorden Europese commissie, schikking, bewijslast, betaling, mededingingsregeling, schadevergoeding, overeenkomst, transparantie, bewijslevering, dwaling
Auteurs M.F.A.M. Smeets
 • M.F.A.M. Smeets

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Kroniek NMa-besluiten 2007: Mededingingsafspraken, machtsposities en procedures

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, werknemer, arbeidsovereenkomst, opdrachtgever, handhaving, mededinging, mededingingsrecht, overeenkomst, werkgever, afnemer
Auteurs C.T. Dekker en Hoekstra-Borzymowska, A.M.
 • C.T. Dekker

  Hoekstra-Borzymowska, A.M.

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Kroniek Concentratiecontrole 2006

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, concentratie, fusie, inkoopmacht, overname, concentratietoezicht, afnemer, vergunning, marktaandeel
Auteurs P.J. Kreijger, N. Lorjé en P.W. Schepens
 • P.J. Kreijger

  N. Lorjé

  P.W. Schepens

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Advocatuur en de nieuwe personenvennootschap

Trefwoorden vennoot, vennootschap, maatschap, aansprakelijkheid, hoofdelijke aansprakelijkheid, personenvennootschap, fout, stille vennootschap, medevennoot, opdrachtnemer
Auteurs H.J. Vetter
 • H.J. Vetter


H.J. Vetter
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De nieuwe geschillenregeling. Een overzicht van de voorstellen tot op heden

Trefwoorden geschillenregeling, aandeel, aandeelhouder, vennootschap, voorstel van wet, vereniging, geschrift, ondernemingsrecht, verzoekschriftprocedure, onherroepelijkheid
Auteurs H.T. Verhaar
 • H.T. Verhaar


H.T. Verhaar
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op basis van Haviltex

Trefwoorden uitleg, overeenkomst, contract, collectieve arbeidsovereenkomst, bewijslast, rechtsgevolg, tegenbewijs, rechtspraak, redelijkheid en billijkheid, commerciële transactie
Auteurs R. Bierenbroodspot
 • R. Bierenbroodspot


R. Bierenbroodspot
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

De toepassing van het transparantiebeginsel bij niet-gereglementeerde opdrachten nader beschouwd

Trefwoorden overheidsaanbestedingen
Auteurs J.W.A. Bergevoet
 • J.W.A. Bergevoet

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

Nieuwe Richtlijn audiovisuele mediadiensten wacht op implementatie: Meer regels voor diensten op aanvraag, minder voor televisie

Trefwoorden vrij verkeer van goederen en diensten
Auteurs M.I. Robichon-Lindenkamp en N.M.N. Voogd
 • M.I. Robichon-Lindenkamp

  N.M.N. Voogd

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Vergaande toerekening van kartelinbreuken aan moedermaatschappijen

Trefwoorden mededinging
Auteurs W.J. Brants
 • W.J. Brants

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Coats/Commissie: wie moet wat bewijzen en hoe?

Trefwoorden mededinging
Auteurs S.J. Beeston en S.J. Sterk
 • S.J. Beeston

  S.J. Sterk

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

De bank als belangrijke speler in een overnameproces

Trefwoorden Bank, Verkoper, Krediet, Koopovereenkomst, Garantie, Overname, Voorwaarde, Due diligence, Veilingverkoop, Kredietovereenkomst
Auteurs Loefs, M.
 • Loefs, M.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Recente ontwikkelingen deelnemingsvrijstelling

Trefwoorden Deelnemingsvrijstelling, Houdstervennootschap, Dochtermaatschappij, Vennootschap, Voorwaarde, Aftrekbaarheid, Dividend, Vennootschapsbelasting, Aandeel, Bezittingen
Auteurs Kin, J.B.C.
 • Kin, J.B.C.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen van niet-EU-landen

Trefwoorden Generally accepted accounting principles, International financial reporting standards, Uitgevende instelling, CESR, Jaarrekening, Belegger, Beschikking, Prospectus, Handel, Vennootschap
Auteurs Loo, L. van de
 • Loo, L. van de

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Ondernemingsraad en bezoldigingsbeleid

Trefwoorden Ondernemingsraad, Vennootschap, Algemene vergadering van aa[...], Naamloze vennootschap, Werknemer, Aandeelhouder, Algemene vergadering, Bestuurder, Memorie van toelichting, Oproeping
Auteurs Landkroon, M.F.
 • Landkroon, M.F.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Een joint venture in Nederland bezien door een Russische bril

Trefwoorden Bestuurder, Aandeelhoudersovereenkomst, Aandeelhouder, Statuut, Vennootschap, Joint venture, Overdracht, Aandeel, Aandelenoverdracht, Aansprakelijkheid
Auteurs Krasnova, A.V.
 • Krasnova, A.V.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Overgang van onderneming als gevolg van een aanbesteding

Trefwoorden Opdrachtnemer, Overgang van onderneming, Hof van justitie EG, Contract, Personeel, Werknemer, Aanbesteding, Economische eenheid, Identiteit, Overeenkomst
Auteurs Semmekrot, M.
 • Semmekrot, M.