Artikelen

Tijdschrift Contracteren
Case

Het ondernemingsrechtelijke echtscheidingsconvenant

Trefwoorden moeder, dochter, prospectus, overeenkomst, aansprakelijkheid, bestuurder, contract, vennootschap, werknemer, aandeel
Auteurs B.J. Schoordijk
 • B.J. Schoordijk

Tijdschrift Markt & Mededinging
Redactioneel

Amerikaanse romans, jubilea, strafrechtelijke handhaving en andere faits divers

Auteurs P. Lugard
 • P. Lugard

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Finale geschilbeslechting in het mededingingsrecht? Opmerkingen naar aanleiding van CBB 6 september 2007 (Elektroburo Vos) en 15 januari 2008 (tennis in Castricum)

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, gemeente, mededinging, rechtsgevolg, geschilbeslechting, administratief procesrecht, gebrek, bestuursrechter, marktgedrag, netbeheerder
Auteurs P.J. Kreijger
 • P.J. Kreijger

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Hoger beroep bouwzaak

Trefwoorden verdrag, openbaar ministerie, verbod, bewijslast, criminele organisatie, verrekening, oplichting, tenlastelegging, vrijspraak, geschrift
Auteurs R. de Bree
 • R. de Bree

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De uitkoopregeling ex artikel 2:359c BW, iets nieuws onder de zon?

Trefwoorden aandeel, openbaar bod, minderheidsaandeelhouder, doelvennootschap, vennootschap, betaling, biedprijs, juridische fusie, stemrecht, vertegenwoordiging
Auteurs J.W.J. Dantuma
 • J.W.J. Dantuma

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Aansprakelijkheid in verband met uitkeringen in het vereenvoudigde BV-recht

Trefwoorden bestuurder, aandeelhouder, aansprakelijkheid, vennootschap, curator, schuldeiser, bestuurdersaansprakelijkheid, terugbetaling, bestuursaansprakelijkheid, onrechtmatige daad
Auteurs B. Verkerk
 • B. Verkerk

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Zelfregulering door de vrijeberoepssector en het mededingingsrecht: enige argumenten vóór een algemeen belang <i>rule of reason</i>

Trefwoorden mededinging
Auteurs J.C.A. Houdijk
 • J.C.A. Houdijk

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
jurisprudentie

Ompakking van geneesmiddelen: de stand van zaken (<i>Boehringer II</i>)

Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs E. Oude Elferink
 • E. Oude Elferink

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
PCM:

<i>private equity</i> en het vennootschappelijk belang

Trefwoorden Aandeelhouder, Vennootschap, Houdstervennootschap, Bestuurder, Beschikking, Commissaris, Toetreding, Aandeel, Belegger, Particulier risicokapitaal
Auteurs Dorst, D.
 • Dorst, D.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Fiscale consequenties van nabetalingen die voortvloeien uit earn-out regelingen, garanties en vrijwaringen opgenomen in koopovereenkomsten

Trefwoorden Betaling, Deelnemingsvrijstelling, Verkoper, Dochtermaatschappij, Fiscaal, Garantie, Vrijwaring, Earn-outregeling, Koopovereenkomst, Koopprijs
Auteurs Vogel, M.M. en Dursun, C.
 • Vogel, M.M.

  Dursun, C.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

De management-BV: daar kijk je doorheen?

Trefwoorden Management-BV, Arbeidsovereenkomst, Overeenkomst, Werknemer, Vennootschap, Gezagsverhouding, Opdrachtgever, Werkgever, Arbeidsrecht, Bedrijfstakpensioenfonds
Auteurs Flink, C.I.
 • Flink, C.I.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Dwaling en bedrog bij het sluiten van overnameovereenkomsten

Trefwoorden Dwaling, Onderzoeksplicht, Mededelingsplicht, Dwalende, Verkoper, Overeenkomst, Bedrog, Overnameovereenkomst, Vernietiging overeenkomst, Garantie
Auteurs Weij, C.T. van der
 • Weij, C.T. van der

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Exhibitieplicht bij overnamegeschillen

Trefwoorden Due diligence, Exhibitieplicht, Rechtmatigheid, Koopovereenkomst, Uitleg, Garantie, Overname, Verstrekking, Merk, Rechtbankvonnis
Auteurs Keizer, A.
 • Keizer, A.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Decharge:

onaantastbaar?

Trefwoorden Bestuurder, Vennootschap, Redelijkheid en billijkheid, Schuldeiser, Betaling, Opzet, Faillissement, Curator, Aandeel, Aandeelhouder
Auteurs Wees, D.A. van
 • Wees, D.A. van

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Omzetting van personenvennootschappen

Trefwoorden Vennoot, Personenvennootschap, Vennootschap, Levering, Ontbinding, Overdracht, Verdeling gemeenschap, Inbreng, Notariële akte, Vennootschapsvermogen
Auteurs Stokkermans, Chr.M.
 • Stokkermans, Chr.M.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

'Van oude sectoren en nieuwe bevoegdheden' - de NMa-Agenda 2008

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, Consultatiedocument, Opdrachtgever, Verbod, Financiële dienstverlening, Fusie, Mededingingsrecht, Toezegging, Vennootschap, Aanwijzing
Auteurs Custers, M.G.A.M. en Essers, M.J.J.M.
 • Custers, M.G.A.M.

  Essers, M.J.J.M.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

De Rome II-verordening

Trefwoorden Onrechtmatige daad, Verdrag, Verbintenis, Schade, Contract, Lidstaat, Vennootschap, Toepasselijk recht, Delinquent, Plaats delict
Auteurs Heemskerk, P.J.B.
 • Heemskerk, P.J.B.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

De <i>subject to board approval</i>-bepaling nader beschouwd

Trefwoorden Overeenkomst, Opschortende voorwaarde, Voorwaarde, Schadevergoedingsplicht, Vennootschap, Redelijkheid en billijkheid, Bestuurder, Contract, Toestemming, Algemene vergadering van aandeelhouders
Auteurs Hoytema van Konijnenburg, S.E.
 • Hoytema van Konijnenburg, S.E.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Loyaliteitsdividend DSM

Trefwoorden Aandeelhouder, Aandeel, Statuut, Registratie, Soort aandeel, Algemene vergadering van aandeelhouders, Dividend, Vennootschap, Advocaat-generaal, Gelijkheidsbeginsel
Auteurs Marquenie, H.J.C.
 • Marquenie, H.J.C.