Artikelen

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Jurisprudentie

De verplichte inschakeling van Arbo-diensten op Europees niveau getoetst

HvJ EG 22 mei 2003, Zaak C-441/01 (Commissie van de EG v. Koninkrijk der Nederlanden)

Trefwoorden Arbo-dienst, certificering, risico-inventarisatie, risico-evaluatie, Arbowet, aansprakelijkheid Nederlandse staat, aanvraag SER-advies
Auteurs E. Fransen
 • E. Fransen

Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Aanbesteding: Europese Commissie/Gemeente Assen: verplichte aanbesteding onder de drempelwaarde

Trefwoorden aanbesteding, aanbestedende dienst, mededinging, gemeente, hof van justitie EG, transparantie, contract, levering, verdrag, leverancier
Auteurs R.J. Roks en H.C. Leemreize
 • R.J. Roks

  H.C. Leemreize

Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken: Nadere beperkingen aan het inroepen van contractuele clausules inzake buitengerechtelijke kosten? (HR 11 juli 2003, C02/008HR)

Trefwoorden overeenkomst, buitengerechtelijke kosten, aanmaning, stichting, terugwerkende kracht, vergoeding, dwaling, werkgever, advocaat-generaal, rente
Auteurs M.H. Wissink en T.H.M. van Wechem
 • M.H. Wissink

  T.H.M. van Wechem

Tijdschrift Contracteren
Case

Het (nieuwe) Duitse verbintenissenrecht

Trefwoorden verbintenissenrecht, consument, verjaringstermijn, gebrek, algemene voorwaarden, ondernemer, schuldenaar, garantie, overeenkomst, consumentenkoop
Auteurs E.W. Mehring
 • E.W. Mehring

Tijdschrift Contracteren
Praktijk

ICT: Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe FENIT-voorwaarden

Trefwoorden leverancier, voorwaarde, computerprogramma, levering, fout, overeenkomst, apparatuur, betaling, mediation, aansprakelijkheid
Auteurs T.J. de Graaf
 • T.J. de Graaf

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Samenwerking tussen de commissie en de Nederlandse rechter na invoering van verordening 1/2003

Trefwoorden mededingingsrecht, Nederlandse mededingingsautoriteit, inlichting, rechtscollege, civiele procedure, toezending, nationale mededingingsautoriteit, procespartij, administratief recht, aanwijzing
Auteurs T.M. Snoep
 • T.M. Snoep

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Boete en wettelijke rente: vanaf wanneer verschuldigd?

Trefwoorden wettelijke rente, betalingstermijn, opschorting, verstrijking, betaling, wettekst, beschikking, mededinging, rente, bezwaarschrift
Auteurs C.T. Dekker
 • C.T. Dekker

Tijdschrift Markt & Mededinging
Boekbespreking

Toezicht op markten: Preadviezen voor de VAR Vereniging voor bestuursrecht

Trefwoorden administratief recht, toezicht, bestuursrechter, consument, rechtsbescherming, transparantie, aansprakelijkheid, democratie, OPTA, belanghebbende
Auteurs B.J. Schueler
 • B.J. Schueler

Tijdschrift Markt & Mededinging
Annotatie:

Consorzio Industrie Fiammifieri (CIF) / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, HvJ EG, 9 september 2003, zaak C-198/01

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, Europees recht, mededinging, lidstaat, wetgeving, prejudiciële rechtsvraag, aansprakelijkheid, nationale mededingingsautoriteit, rechtspraak, mededingingsrecht
Auteurs B.J. Drijber en W.T. Algera
 • B.J. Drijber

  W.T. Algera

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Korting als misbruik van machtspositie: Michelin II

Trefwoorden mededinging, afnemer, marktaandeel, beschikking, mededingingsrecht, bewijslast, handelaar, rechtspraak, discriminatie, exclusiviteit
Auteurs T.R. Ottervanger
 • T.R. Ottervanger

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Champagne in de ijskast?: Ofwel het belang van een doordachte meldingsstrategie

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, overname, marktaandeel, mededinging, toestemming, concentratie, economische machtspositie, fusie, voorwaarde, afnemer
Auteurs A.S. Bijleveld
 • A.S. Bijleveld

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Het openbaar bod en de biedingsregels

Trefwoorden openbaar bod, aandeel, doelvennootschap, autoriteit financiële markten, grootaandeelhouder, voorkennis, biedingsbericht, aandeelhouder, voorwaarde, toezicht
Auteurs P.E.B. Corten
 • P.E.B. Corten

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Overnamecontracten, letters of intent en garanties

Trefwoorden garantie, verkoper, letter of intent, overnameovereenkomst, vennootschap, bestuurder, schadevergoeding, commissaris, overname, doelvennootschap
Auteurs H.J. de Kluiver
 • H.J. de Kluiver

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Regresvorderingen en concern

Een kritische noot bij HR 18 april 2003, JOR 2003, 160 m. nt. Bartman

Trefwoorden Een van de motieven voor concernvorming is doorgaans het behalen van synergetische effecten of schaalvoordelen. Door samen te gaan, kunnen voordelen worden bereikt die anders voor de partijen afzonderlijk handelend niet, althans in mindere mate, te realiseren zijn. Ook op het gebied van de financiering van de concernactiviteiten is dit streven naar schaalvoordelen waarneembaar. In het kader van de financiering van de activiteiten streeft men naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van de aangetrok, voor de nodige hoofdbrekens zorgen. Recentelijk is een dergelijke casus aan de Hoge Raad voorgelegd. Alvorens deze uitspraak van de Hoge Raad te behandelen, zal ik eerst enige aspecten en opvattingen met betrekking tot concernfinanciering in kaart brengen teneinde de uitspraak van de Hoge Raad in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Na behandeling van de uitspraak van de Hoge Raad zal ik nog enkele opme
Auteurs A.G. de Neve
 • A.G. de Neve

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De Europese genadeslag voor de Wet Formeel Buitenlandse Vennootschappen?

HvJ EG 30 september 2003, zaak C-167/01 (Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art Ltd.)

Trefwoorden vennootschap, hof van justitie EG, vreemde vennootschap, lidstaat, Europees recht, voorwaarde, bestuurdersaansprakelijkheid, minimumkapitaal, wet in formele zin, bestuursaansprakelijkheid
Auteurs L.F.A. Steffens
 • L.F.A. Steffens

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

De Europese Bewijsverordening wordt op 1 januari 2004 van kracht

Trefwoorden Europees privaatrecht
Auteurs B.J. van het Kaar
 • B.J. van het Kaar

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Financiering van openbare diensten na Altmark

Trefwoorden vrij verkeer van goederen
Auteurs B.J. Drijber en N. Saanen-Siebenga
 • B.J. Drijber

  N. Saanen-Siebenga

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Over het begrip 'publiekrechtelijke instelling' in het Europese aanbestedingsrecht

Trefwoorden overheidsaanbesteding
Auteurs S.B. Noë
 • S.B. Noë

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De Hoge Raad over het daderschap van rechtspersonen

Trefwoorden toerekening, delinquent, vennootschap, verbod, drijfmest, strafbaar feit, bank, daderschap rechtspersoon, functioneel daderschap, krediet
Auteurs W.J. Koops
 • W.J. Koops

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De besloten vennootschap versus de limited, en de winnaar is...

Trefwoorden vennootschap, minimumkapitaal, lidstaat, verdrag, vreemde vennootschap, bestuurder, handelsregister, algemeen belang, bijkantoor, bestuurdersaansprakelijkheid
Auteurs F.C.A. van de Bult
 • F.C.A. van de Bult