Artikelen

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Discussie

Nog steeds een lacune in het burgerlijkrechtelijk ontslagrecht

Trefwoorden vergoeding, ontslag, werknemer, ontbinding, schadevergoeding, arbeidsovereenkomst, ontslagrecht, werkgever, dienstverband, schade
Auteurs L.H. van den Heuvel
 • L.H. van den Heuvel

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Jurisprudentie

Schadevergoeding en ontslagvergoeding

HR 11 oktober 2002, JAR 2002/261

Trefwoorden karakter ontslagvergoeding, schadevergoeding, dringende reden, wanprestatie, deuss-arrest, samenloop, rechtsvergelijking, kantonrechtersformule
Auteurs M.S.A. Vegter
 • M.S.A. Vegter

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Texaco Nederland B.V.

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, overeenkomst, prijsverlaging, exploitant, universal mobile telecommunication system, advertentie, bewijslast, verbod, verkoop
Auteurs W. Knibbeler
 • W. Knibbeler

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Dutchtone-Ben UMTS-netwerk

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, universal mobile telecommunication service, mededinging, overeenkomst, marktaandeel, vergunninghouder, ontheffing, antenne, directoraat generaal telecommunicatie en post, general packet radio service
Auteurs P.P.J. van Ginneken
 • P.P.J. van Ginneken

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Mededingingsafspraken, machtsposities en procedures: NMa-besluiten in 2002

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, overeenkomst, gemeente, merk, aanbesteding, verbod, levering, ontheffingsaanvraag, uitzendrecht
Auteurs C.T. Dekker en N. Kolthof
 • C.T. Dekker

  N. Kolthof

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Rechtspraak over de Mededingingswet in 2002

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededingingsrecht, stichting, mededinging, rechtspraak, overeenkomst, economische machtspositie, concentratie, concurrentiebeding, gemeente
Auteurs M.A. de Jong en M.L. Pigmans
 • M.A. de Jong

  M.L. Pigmans

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

2002: het vijfde jaar Nederlandse concentratiecontrole

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, concentratie, concentratietoezicht, overname, voorwaarde, vergunning, mededinging, verkoop, nevenrestrictie, stichting
Auteurs L.E.J. Korsten en P.J. Kreijger
 • L.E.J. Korsten

  P.J. Kreijger

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De onderneming in de context van ruimtelijke ordening en milieu

Trefwoorden bestemmingsplan, vergunning, burgemeester, wethouder, bouwvergunning, ruimtelijke ordening, gemeente, gemeenteraad, bouwwerk, bouw
Auteurs H.J. Breeman
 • H.J. Breeman

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De Europese staatssteunregels: De overheid geeft ... maar kan ook gedwongen worden weer (terug) te nemen

Trefwoorden lidstaat, Europese commissie, gemeenschappelijke markt, mededinging, voorwaarde, Europese unie, beschikking, belegger, verbod, begunstiging
Auteurs M.G.A.M. Custers en D.R.A. Goris
 • M.G.A.M. Custers

  D.R.A. Goris

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De Europese Aanbestedingsrichtlijnen; een korte schets

Trefwoorden aanbestedende dienst, aanbesteding, gunning, levering, perceel, algemene maatregel van bestuur, levering van een dienst, aannemer, bouw, leverancier
Auteurs G. Verberne en E. Goedhart
 • G. Verberne

  E. Goedhart

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Een vrijkaartje voor EG-65-plussers bij alle Italiaanse musea

Trefwoorden vrij verkeer van diensten
Auteurs J.C.M. van der Beek
 • J.C.M. van der Beek

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Arrest FENIN: het begrip onderneming nader uitgewerkt

Trefwoorden mededinging
Auteurs S.B. Noë
 • S.B. Noë

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Comitologie ook na LIFE springlevend

Trefwoorden institutioneel
Auteurs B.J. Drijber
 • B.J. Drijber

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

The gunners outgunned

Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs H.M.H. Speyart
 • H.M.H. Speyart

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Davidoff II

Trefwoorden intellectueel eigendom
Auteurs H.M.H. Speyart
 • H.M.H. Speyart

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De tussenpersoon bij beleggingsovereenkomsten: ertussenuit vallen betekent niet ertussenuit knijpen

Trefwoorden zorgplicht, belegging, overeenkomst, garantie, tussenpersoon, schade, aansprakelijkheid, beleggingsovereenkomst, rendement, risico
Auteurs E.A. de Jong
 • E.A. de Jong

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Van <i>corporate governance</i> naar <i>good governance</i>

Trefwoorden omkoping, aandeel, vennootschap, wetgeving, lidstaat, strafbaarheid, strafrecht, media, pandrecht, verdrag
Auteurs S.T. Kortekaas
 • S.T. Kortekaas

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Verpanding van toekomstige aandelen

Trefwoorden aandeel, vennootschap, erkenning, pandrecht, rechtshandeling, aandeelhoudersregister, nietigheid, notariële akte, akte, vormvereiste
Auteurs J.J. de Kraker
 • J.J. de Kraker

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Door de OK te treffen onmiddellijke voorzieningen: lessen uit Zwagerman?

Trefwoorden beschikking, commissaris, raad van commissarissen, vennootschap, algemene vergadering van aandeelhouders, aandeelhouder, machtiging, statuut, aandelenemissie, aandeel
Auteurs M.W.E. Evers
 • M.W.E. Evers

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De rol van garanties in de overnamepraktijk

Trefwoorden garantie, verkoper, risico, gebrek, onderzoeksplicht, aandeel, koop, overnameovereenkomst, vennootschap, claim
Auteurs M. Bax
 • M. Bax