Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Een nieuwe groepsvrijstelling voor de autosector

Trefwoorden groepsvrijstelling, fabrikant, verkoop, distributeur, exclusiviteit, motorvoertuig, overeenkomst, merk, selectiviteit, mededinging
Auteurs J.L. de Gou en C.R.A. Swaak
 • J.L. de Gou

  C.R.A. Swaak

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Philips' oud-vaderlandse scheerkoppen als toetssteen voor vormmerken

Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs H.M.H. Speyart
 • H.M.H. Speyart

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Werkgeversaansprakelijkheid voor een werknemercommissaris: feit of fictie?

Trefwoorden commissaris, curator, werkgeversaansprakelijkheid, vennootschap, aandeelhouder, werkgever, werknemer, fout, aansprakelijkheid, zeggenschap
Auteurs N.A. van Loon
 • N.A. van Loon

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Vereenzelviging als grond tot doorbraak van aansprakelijkheid

Trefwoorden aansprakelijkheid, vennootschap, zeggenschap, ontvanger, stichting, aannemingsovereenkomst, bestuurder, werknemer, aansprakelijkheid rechtspersonen, bijzondere omstandigheden
Auteurs L. Groenewoud
 • L. Groenewoud

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De Ondernemingskamer mag ultra petitum beslissen

Trefwoorden vennootschap, beschikking, petitum, commissaris, belanghebbende, structuurvennootschap, aansprakelijkheid rechtspersonen, aanwijzing, bestuurder, aannemingsovereenkomst
Auteurs K. Rutten en D.A.M.H.W. Strik
 • K. Rutten

  D.A.M.H.W. Strik

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Antilliaans toezicht op beleggingsinstellingen en administrateurs

Trefwoorden beleggingsinstelling, bank, toezicht, vergunning, raad van commissarissen, toezichthouder, vennootschap, verbod, bestuurder, deelnemingsrecht
Auteurs C.J. Groffen
 • C.J. Groffen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Uitkoop van minderheidsaandeelhouders

Trefwoorden vennootschap, aandeel, prioriteitsaandeel, aandeelhouder, grootaandeelhouder, dagvaarden, gedagvaarde, minderheidsaandeelhouder, houder, fiscale eenheid
Auteurs H.Q.P. Holtrop
 • H.Q.P. Holtrop

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens handelen in strijd met statutaire bepalingen

Trefwoorden vennootschap, bestuurder, aandeel, raad van commissarissen, statuut, optie, bestuurdersaansprakelijkheid, schuld, fiscaal, optiecontract
Auteurs M.J.A.E. Rijssenbeek
 • M.J.A.E. Rijssenbeek

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De omkeringsregel nader bezien: omkering bewijslast of omkering omkeringsregel?

Trefwoorden omkeringregel, schade, risico, vennootschap, bewijslast, gemeente, causaliteit, informatieplicht, vergunning, wanprestatie
Auteurs J. de Bruyn Ouboter
 • J. de Bruyn Ouboter

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Deponering bij juridische fusie van stichtingen

Trefwoorden juridische fusie, stichting, handelsregister, bestuurder, inzage, jaarrekening, fusie, terinzagelegging, belanghebbende, notaris
Auteurs J.H.A. Verweij
 • J.H.A. Verweij

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Fiscale aspecten bij bedrijfssaneringen

Trefwoorden fiscale eenheid, schuldeiser, schuldenaar, dochtermaatschappij, schuld, vennootschap, kwijtscheldingswinstvrijstelling, kwijtschelding, verlies, fiscaal
Auteurs M.R.C. Blomme
 • M.R.C. Blomme

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Verrekening onder de Insolventieverordening

Trefwoorden lidstaat, verrekening, uitleg, schuldeiser, schuldenaar, bank, vennootschap, aandeel, insolventie, rechtszekerheidsbeginsel
Auteurs M.R. Bollen
 • M.R. Bollen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Tegenstrijdig belang van bestuurders

Trefwoorden vennootschap, bestuurder, aandeel, aandeelhouder, beschikking, algemene vergadering van aandeelhouders, floor, vertegenwoordiging, verkoop, aandelenoverdracht
Auteurs K.N. Claassens
 • K.N. Claassens

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De toepassing van artikel 7:23 BW op garanties bij de koop van aandelen

Trefwoorden garantie, kennisgeving, aandeel, verkoper, vervaltermijn, contract, koop, vennootschap, overeenkomst, akte
Auteurs C.J. Mulder en N. de Vos
 • C.J. Mulder

  N. de Vos

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Pensioenen en overgang van onderneming

Trefwoorden verkrijger, werknemer, overgang van onderneming, vervreemding, pensioenregeling, pensioen, pensioentoezegging, bedrijfstakpensioenfonds, concurrentiebeding, vennootschap
Auteurs J.L.H. Winnubst
 • J.L.H. Winnubst

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Accountantsverklaring bij inbreng in natura: Heeft de accountant zelf nog iets in te brengen?

Trefwoorden accountant, inbreng, accountantsverklaring, goodwill, vennootschap, stortingsplicht, aandeel, aansprakelijkheid, merk, waarborg
Auteurs I. Timmerman en P. van der Zanden
 • I. Timmerman

  P. van der Zanden

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De baggeroorlog definitief beslecht

Trefwoorden vennootschap, beschikking, joint venture, aandeelhouder, bestuurder, toezegging, raad van commissarissen, aanvaarding, algemene vergadering van aandeelhouders, bouw
Auteurs B. Winters, E.W.A. van de Weert en C.L. de Bel
 • B. Winters

  E.W.A. van de Weert

  C.L. de Bel

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Het concurrentiebeding bij overnames

Trefwoorden concurrentiebeding, werknemer, verkoper, arbeidsovereenkomst, overname, overnameovereenkomst, werkgever, voorstel van wet, vergoeding, verkrijger
Auteurs L.M. Schuurs
 • L.M. Schuurs

Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken: Contractuele afspraken, zekerheidsrechten en achterstellingen

Trefwoorden overeenkomst, schuldeiser, echtgenoot, echtgenote, krediet, vennootschap, toestemming, beding, schuldenaar, bank
Auteurs T.H.M. van Wechem en T.H.M van Wissink
 • T.H.M. van Wechem

  T.H.M van Wissink

Tijdschrift Contracteren
Column

Uncitral Cessieverdrag: raadsels en verwarring. Een botsing van verschillende benaderingen

Trefwoorden cessie, cessionaris, cedent, contract, verdrag, schuldenaar, overeenkomst, faillissement, pandrecht, schip
Auteurs R.I.V.F. Bertrams
 • R.I.V.F. Bertrams