M_en_m_omslag_large
Rss

Markt & Mededinging


Over dit tijdschrift  
Gevonden artikelen Alle samenvattingen uitklappen
Tijdschrift Markt & Mededinging
Redactioneel

Onverwachte bedrijfsbezoekingen

Auteurs Mr. R. Wesseling
SamenvattingAuteursinformatie


Mr. R. Wesseling
Mr. R. Wesseling is advocaat bij Stibbe en Professor of Competition Law and Regulation aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.
Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Over moeders en dochters

Het weerlegbaar vermoeden in de praktijk

Trefwoorden kartel, aansprakelijkheid moederonderneming, weerlegbaar vermoeden, beslissende invloed, motiveringsgebreken
Auteurs Mr. F. Muller en Dr. mr. S. Verschuur
SamenvattingAuteursinformatie


Mr. F. Muller
Mr. Frans Muller is advocaat bij Clifford Chance in Amsterdam.

Dr. mr. S. Verschuur
Dr. mr. S. Verschuur is advocaat bij Clifford Chance in Amsterdam.
Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De redelijke termijn in het mededingingsrecht

Nog altijd redelijk?

Trefwoorden redelijke termijn, rechten van verdediging, artikel 6 EVRM, schending
Auteurs Mr. S.M.M.C. Vinken en Mr. M.J. van Joolingen
SamenvattingAuteursinformatie

    Uit artikel 6 lid 1 EVRM volgt de plicht een procedure binnen een redelijke termijn te berechten. Artikel 6 EVRM is onverkort van toepassing op mededingingsprocedures. Het leerstuk van de redelijke termijn in mededingingszaken is sinds enkele jaren een bekend fenomeen, zowel Europees als nationaal. Het leerstuk is echter nog altijd in ontwikkeling. In deze bijdrage staan wij stil bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van de redelijketermijnjurisprudentie in het (Europese) mededingingsrecht.


Mr. S.M.M.C. Vinken
Mr. S.M.M.C. Vinken is advocaat bij BANNING N.V. te ’s-Hertogenbosch.

Mr. M.J. van Joolingen
Mr. M.J. van Joolingen is advocaat bij BANNING N.V. te ’s-Hertogenbosch.
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

CBb stelt grenzen aan alles-in-één-hand stelsel

Trefwoorden functiescheiding, alles-in-één-hand stelsel, bouwfraude, onderzoek, uitsluiting van bewijs
Auteurs Mr. B.H.J. Braeken
SamenvattingAuteursinformatie

    Bij uitspraak van 30 augustus 20111x LJN BR6737. bevestigt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 28 april 20092x LJN BI3337. waarin de rechtbank oordeelde dat de NMa de verplichting tot functiescheiding zoals bedoeld in artikel 54a Mw had geschonden. Het CBb overweegt dat de verplichting tot functiescheiding ertoe strekt te verzekeren dat de beslissing om al dan niet een boete op te leggen objectief en onbevooroordeeld plaatsvindt. Volgens het CBb had de NMa zich in de onderhavige zaak niet van die verplichting gekweten. De Juridische Dienst van de NMa had namelijk voorafgaand aan het primaire besluit bij een derde partij feitelijke informatie opgevraagd. Het opvragen van dergelijke informatie kwalificeert als een onderzoekshandeling en is voorbehouden aan de daartoe aangewezen ambtenaren van de NMa. Het CBb overweegt dat binnen het in de Mededingingswet voorziene alles-in-één-hand stelsel de verplichting tot functiescheiding van fundamentele betekenis is. Het CBb verbindt daaraan vervolgens de conclusie dat niet alleen het procedureel incorrect verkregen bewijsmateriaal moet worden uitgesloten, maar dat de ‘smet’ van dit bewijsmateriaal ook kleeft aan de waardering van het reeds in de onderzoeksfase verkregen bewijsmateriaal.

Noten


Mr. B.H.J. Braeken
Mr. B.H.J. Braeken is advocaat bij Stibbe te Amsterdam.
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

FA Premier League/Karen Murphy

Trefwoorden Uitzendrechten, territoriale exclusieve licenties, handel in decoders, absolute gebiedsbescherming bij content
Auteurs Mr. P.J. Kreijger
SamenvattingAuteursinformatie

    De tamelijk opgewonden berichtgeving over de uitspraak van het Hof van Justitie van 4 oktober jl. in de FA Premier League-zaak doet vermoeden dat de tijden van Bosman en het Luxemburgse activisme van de jaren zeventig herleven. Belangwekkend is het arrest zonder meer, maar goed beschouwd minder spectaculair voor het mededingingsrecht dan voor het recht van de intellectuele eigendom.


Mr. P.J. Kreijger
Mr. P.J. Kreijger is advocaat bij Linklaters LLP te Amsterdam.
Tijdschrift Markt & Mededinging
Redactioneel

Mededingingsrechtelijke Known Unknowns. Of toch Unknown Unknowns?

Auteurs Mr. H.H.P. Lugard
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Sandd/Selekt Mail

Trefwoorden concentratie, causaliteit, failing firm, counterfactual, failing division
Auteurs Mr. B.J.H. Braeken
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Openbaarheid en fusiecontrole

Trefwoorden Eurowob en concentratietoezicht, toegang tot documenten uit het dossier Airtours/First Choice, reikwijdte excepties na afsluiting onderzoek, motiveringsplicht Commissie bij afwijzing verzoek tot openbaarmaking
Auteurs Mr. P.J. Kreijger
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Bewijswaarde clementieverklaringen – het arrest Aalberts

Trefwoorden bewijs(waarde), clementie(verklaring), aanvullend bewijs, Aalberts, JFE
Auteurs Mr. S.C.H. Molin
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Pfleiderer AG/Bundeskartellamt

Trefwoorden clementie, openbaarmaking, Wob, doeltreffendheid, schadevergoeding
Auteurs Mr. M. Kuijper
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Staatssteun in de zorgsector

Een trage ontwikkeling naar een gelijk speelveld voor zorginstellingen?

Trefwoorden staatssteun, zorgsector, Wmg, marktwerking, gezondheidszorg
Auteurs Mr. Y.A. Maasdam en Mr. P.A.M. Broers
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Redactioneel

Op weg naar de nieuwe marktautoriteit

Auteurs Mr. E.H. Pijnacker Hordijk
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Menzis – Apotheek Van Dalen

Trefwoorden aanmerkelijke marktmacht, artikel 48 WMG, apotheek, proportionaliteit, samenloop bevoegdheden NMa en NZa
Auteurs Mr. M.Ph.M. Wiggers en Mr. dr. J.J.M. Sluijs
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Diversen

Interview met Alexander Italianer

Auteurs Mr. H.H.P. Lugard en Mr. B.J. Drijber
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Van Europese en Nederlandse prioriteiten

(GvEA 15 december 2010, zaak T-427/08, Confédération europeénne des associations d’horlogers-réparateurs, n.n.g.; CBb 20 augustus 2010, Vereniging van Reizigers/NMa II, LJN BN4700)

Trefwoorden beleidsruimte bij afdoen van klachten zonder onderzoek, primaire en secundaire productmarkten, beginselplicht tot handhaving in het mededingingsrecht
Auteurs Mr. P.J. Kreijger
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

US Supreme Court: American Needle

Trefwoorden Sherman Act, afgestemd gedrag, ondernemingsbegrip
Auteurs Mr. M.J. Plomp
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Redactioneel

Eb en Vloed

Auteurs B.J. Drijber
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Praktijk

Kroniek concentratiecontrole 2010

Trefwoorden kroniek, concentratiecontrole 2010, NMa, concentratie
Auteurs Mr. M.J. Plomp
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Redactioneel

Bespiegelingen over mededinging toen en nu

Auteurs Prof. mr. T.R. Ottervanger
SamenvattingAuteursinformatie