Incorporatie van een in een CAO opgenomen arbitragebeding in de individuele arbeidsovereenkomst -...

Jurisprudentie

Incorporatie van een in een CAO opgenomen arbitragebeding in de individuele arbeidsovereenkomst - rechtsgeldig?

HR 17 januari 2003, JAR 2003/40, RvdW 2004, 14, NJ 2004, 280 m.nt. HJS (ABN AMRO/Teisman)

Trefwoorden arbitraal beding in CAO’s, incorporatie, bevoegdheid van de gewone rechter
Auteurs
Bron
Article_forwarded Open_access_icon_oaa

Reageer

Tekst