Artikelen

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Jurisprudentie

Inhoud, stelplicht en bewijslast bewuste roekeloosheid

HR 14 oktober 2005, JAR 2005/271; JIN 2005/407 (m.nt. Loonstra) (City Tax BV/De Boer); HR 2 december 2005, JAR 2006/15 (Bestelautokoerier)

Trefwoorden bewuste roekeloosheid werknemer, bewuste roekeloosheid werknemer, artikel 7:661 lid 1 BW, artikel 7:661 lid 1 BW, artikel 7:658 lid 2 BW, artikel 7:658 lid 2 BW, artikel 7:611 BW, artikel 7:611 BW, ernstige verwijtbaarheid., ernstige verwijtbaarheid.
Auteurs C.J.H. Jansen, C.J.H. Jansen, C.J. Loonstra e.a.
 • C.J.H. Jansen

  C.J.H. Jansen

  C.J. Loonstra

  C.J. Loonstra

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Jurisprudentie

Incorporatie van een in een CAO opgenomen arbitragebeding in de individuele arbeidsovereenkomst - rechtsgeldig?

HR 17 januari 2003, JAR 2003/40, RvdW 2004, 14, NJ 2004, 280 m.nt. HJS (ABN AMRO/Teisman)

Trefwoorden arbitraal beding in CAO’s, incorporatie, bevoegdheid van de gewone rechter
Auteurs G.W. van der Voet
 • G.W. van der Voet

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Toepassing van art. 6 en art. 24 van de Mededingingswet door de NMa in 2005

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, beleidsregel, vereniging, bank, betalingsverkeer, kartelverbod, handel, netwerkdienst, ziektekostenverzekeraar
Auteurs L.Y.J.M. Parret en J.J.A. Coumans
 • L.Y.J.M. Parret

  J.J.A. Coumans

Tijdschrift Markt & Mededinging
Boekbespreking

P.C. Adriaanse: Handhaving van EG-recht in situaties van onrechtmatige staatssteun

Trefwoorden handhaving, staatssteun, onrechtmatigheid, lidstaat, mededinging, belanghebbende, aanbeveling, onrechtmatige steun, rechtspraak, verdrag
Auteurs B. de Bruijne
 • B. de Bruijne

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Boontje c.s. / NMa

Trefwoorden economische machtspositie, onderzoeksplicht, voeging, eerste aanleg, Nederlandse mededingingsautoriteit, gemeente, staatssteun, merk, economische activiteit, stichting, economische machtspositie, onderzoeksplicht, voeging, eerste aanleg
Auteurs W.W. Geursen
 • W.W. Geursen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Cementbouw/Commissie, T-282/02

Trefwoorden concentratie, Nederlandse mededingingsautoriteit, zeggenschap, beschikking, concentratietoezicht, coöperatie, merk, dochter, herziening, mededeling
Auteurs P.P.J. van Ginneken
 • P.P.J. van Ginneken

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

NEA/NMa, verschuldigdheid van rente

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, wettelijke rente, opschorting, beschikking, betaling, verstrijking, bank, boetebeschikking, mededinging, netwerkdienst
Auteurs C.T. Dekker
 • C.T. Dekker

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Terugvordering van staatssteun in het Nederlands bestuursrecht

Trefwoorden terugvordering, staatssteun, administratief recht, rente, beschikking, bestuursorgaan, Europees recht, afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, subsidie, wettelijke rente
Auteurs J.R. van Angeren
 • J.R. van Angeren

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Rechtspraak over de Mededingingswet in 2005

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededingingsrecht, mededinging, groepsvrijstelling, voorwaarde, overeenkomst, vereniging, concentratie, opzegging, coöperatie
Auteurs K.J. Defares, C.E. Moolenburgh en M.M. Kaajan
 • K.J. Defares

  C.E. Moolenburgh

  M.M. Kaajan

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De prospectusplicht

Trefwoorden vrijstellingsregeling, prospectusplicht, aanbieding van effecten, handel, gereglementeerde markt, prospectus, lidstaat, aandeel, autoriteit financiële markt, professionele marktpartij
Auteurs H. Tuinstra
 • H. Tuinstra

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De zorgplicht van banken en effecteninstellingen: Beleggingsbescherming of paternalisme?

Trefwoorden bank, borg, zorgplicht bank, belegger, zorgplicht, effecteninstelling, risico, aansprakelijkheid, belegging, borgstelling
Auteurs W.M. Schonewille en A.J.E. van den Bergen
 • W.M. Schonewille

  A.J.E. van den Bergen

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Voorstel Wet toezicht financiële verslaggeving

Trefwoorden autoriteit financiele markten, effectenuitgevende instelling, voorstel van wet, jaarrekening, toezicht, financieel toezicht, verzoekschriftprocedure, memorie van toelichting, mededeling, belanghebbende
Auteurs P.N. Ploeger
 • P.N. Ploeger

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Het verplichte bod en beschermingsmaatregelen

Trefwoorden aandeel, openbaar bod, memorie van toelichting, zeggenschap, voorstel van wet, vennootschap, verplicht bod, doelvennootschap, uitgave, stemrecht
Auteurs P.W.A. Goes
 • P.W.A. Goes

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De nieuwe biedingsregels met betrekking tot het openbaar bod

Trefwoorden biedingsbericht, autoriteit financiële markten, doelvennootschap, openbaar bod, openbare mededeling, lidstaat, gereglementeerde markt, handel, openbaarmaking, zeggenschap
Auteurs H.A. Sijnja
 • H.A. Sijnja

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Kroniek aanbestedingsrecht 2003-2005

Trefwoorden overheidsaanbestedingen
Auteurs J.W.A. Bergevoet en M.J.J.M. Essers
 • J.W.A. Bergevoet

  M.J.J.M. Essers


J.W.A. Bergevoet

M.J.J.M. Essers
Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Het agenderingsrecht van kapitaalverschaffers van naamloze vennootschappen

Trefwoorden vennootschap, aandeelhouder, bestuurder, oproeping, certificaathouder, statuut, geplaatst kapitaal, vertegenwoordiging, aandeel, houder
Auteurs S.J.M. Hoeben
 • S.J.M. Hoeben

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De aanwijzingsbevoegdheid in de praktijk

Trefwoorden onroerend goed, vennootschap, aanwijzing, redelijk belang, aanwijzingsbevoegdheid, opzegging, overeenkomst, vertegenwoordiging, aandeelhouder, algemene vergadering
Auteurs H.W.P. van den Hout
 • H.W.P. van den Hout

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

'Zetelverplaatsing' naar Luxemburg

Trefwoorden vennootschap, zetelverplaatsing, notaris, statuut, akte, rechtsvorm, algemene vergadering, geplaatst kapitaal, aandeelhouder, vennootschapsrecht
Auteurs G.M.G. Dony en E. Reinard
 • G.M.G. Dony

  E. Reinard

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Turbo-liquidatie en bestuurdersaansprakelijkheid

Trefwoorden heropening, vereffening, faillissement, faillietverklaring, bestuurder, bestuurdersaansprakelijkheid, liquidatie, vereffenaar, ontbinding rechtspersoon, schuldeiser
Auteurs E.J. Oppedijk van Veen
 • E.J. Oppedijk van Veen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Wie gaat dat betalen?

Trefwoorden enquête, curator, voorlopige voorziening, belangenafweging, uitvoer, vennootschap, betaling, belanghebbende, faillissement, vermogensrecht
Auteurs M.G. Kuijpers
 • M.G. Kuijpers