Artikelen

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Artikel

Over bestuursbeleid, aansprakelijkheid en afrekening van bestuurders

Trefwoorden bestuurder, aansprakelijkheid, vennootschap, werknemer, bekwaamheid, fout, arbeidsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, bewuste roekeloosheid, opzet
Auteurs F.B.J. Grapperhaus
 • F.B.J. Grapperhaus

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Bouwfraude: vooroverleg bouwbedrijven

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, handhaving, niet-ontvankelijkheid, strafbaar feit, valse factuur, strafrecht, vervalsing, tenlastelegging, bestuurlijke boete, mededinging
Auteurs L.E.J. Korsten
 • L.E.J. Korsten

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Ziekenhuis Hilversum/Ziekenhuis Gooi-Noord

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, ziekenhuis, fusie, last-in-first-out, geografische markt, model, verlies, consument, enquĂȘte, prijsverhoging
Auteurs P.P.J. van Ginneken
 • P.P.J. van Ginneken

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

X, Y, Z en W / d-g NMa (Texaco en de Texaco-tankstations)

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, wilsovereenstemming, overeenkomst, onderling afgestemde feitelijk gedraging, cautie, distributeur, exploitant, groepsvrijstelling, advertentie, distributie
Auteurs M.M. Slotboom en J.J.A. Coumans
 • M.M. Slotboom

  J.J.A. Coumans

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Voordeel versus compensatie

Trefwoorden beschikking, verdrag, compensatie, beheerder, hof van justitie EG, financiering, voorwaarde, dienst van algemeen economisch belang, mededeling, staatssteun
Auteurs E.W.F. Schotanus
 • E.W.F. Schotanus

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Concurrerende zorg, concurrerende autoriteiten

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, ziektekostenverzekeraar, verzekeraar, overeenkomst, mededingingsrecht, marktwerking, toezichthouder, ziekenhuis, introductie
Auteurs C.C. Meijer
 • C.C. Meijer

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Choline Chloride

Trefwoorden dochter, moeder, toerekening, beschikking, houdstervennootschap, vermoeden, concern, producent, dochteronderneming, aandeelhouder
Auteurs P.J. Kreijger
 • P.J. Kreijger

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Beslag op kredietruimte; een uitgemaakte zaak

Trefwoorden bank, krediet, wilsrecht, beslaglegger, kredietovereenkomst, beslaglegging, schuldeiser, vorderingsrecht, betaling, derdenbeslag
Auteurs J.A.C. van Veersen
 • J.A.C. van Veersen

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Securitisation

mogelijke structuren

Trefwoorden overdracht, schuldenaar, activa, mededeling, recht van hypotheek, stille cessie, faillissement, bankhypotheek, cessie, levering
Auteurs W. Ruys en M.H. van Raay
 • W. Ruys

  M.H. van Raay

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Een nieuw artikel 3:94 lid 3 BW - het (on)vermogen voor de financieringspraktijk

Trefwoorden mededeling, schuldenaar, cessie, stille cessie, securitisatie, faillissement, bankhypotheek, cedent, overdracht, levering
Auteurs K.E. Reuder
 • K.E. Reuder

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Enkele nadere beschouwingen over de kwaliteitsrekening (HR ProCall)

Trefwoorden kwaliteitsrekening, notaris, belanghebbende, afgescheiden vermogen, schuldeiser, rekeninghouder, accountant, bank, stichting derdengelden, verkoper
Auteurs H.J. Portengen en J. Kluver
 • H.J. Portengen

  J. Kluver

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Enkele kenmerken van gesyndiceerde leningen toegelicht

Trefwoorden krediet, bank, zekerheidsrecht, claim, de nederlandsche bank n.v., schuldeiser, betaling, aanwijzing, kredietgever, beleidsregel
Auteurs D. Brinkhuis en B.T. Harmsen
 • D. Brinkhuis

  B.T. Harmsen

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Eigendom tot zekerheid 10 jaar na Sogelease

Trefwoorden eigendom, verbod fiduciaire overdracht, overdracht, zekerheidsrecht, leasing, schuldeiser, schuldenaar, pandrecht, financiëlezekerheidsovereenkomst, voorstel van wet
Auteurs N.W.M. van den Heuvel
 • N.W.M. van den Heuvel

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Fox in the henhouse? Interpretatie van zekerheidsinstrumenten

Trefwoorden uitleg, akte, geschrift, pandrecht, recht van hypotheek, schuldenaar, pandakte, bank, kenbaarheid, schuldeiser
Auteurs H.J.E. Veerbeek
 • H.J.E. Veerbeek

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

OTC-derivaten, beurseffecten en risico's

Trefwoorden international swaps and derivatives association, derivaat, settlement, betaling, aandeel, risico, optie, levering, kredietrisico, swap
Auteurs M. Peeters
 • M. Peeters

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De commissaris beschermd: Vrijwaring, exoneratie, verzekering en decharge als bescherming tegen aansprakelijkheid

Trefwoorden commissaris, vennootschap, vrijwaring, aansprakelijkheid, bestuurder, exoneratie, schade, verzekeraar, aansprakelijkstelling, kosten van verweer
Auteurs O.L.M. Heuts
 • O.L.M. Heuts

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De advocaat als commissaris: Enige beschouwingen over onafhankelijkheid

Trefwoorden commissaris, vennootschap, bestuurder, kantoorruimte, raad van commissarissen, aandeelhouder, toezicht, beursvennootschap, corporate governance code, vrij beroep
Auteurs S.R. Schuit
 • S.R. Schuit

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De betekenis van de nieuwe structuurwet voor de positie van de ondernemingsraad

Trefwoorden ondernemingsraad, raad van commissarissen, aandeelhouder, aanbeveling, aanwijzing, voordracht, commissaris, moeder, vennootschap, gegrondbevinding
Auteurs P.A.M. Witteveen
 • P.A.M. Witteveen

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Artikel

In tien jaar van Telecommunicatie naar Elektronische Communicatie

Trefwoorden telecom
Auteurs G.P. van Duijvenvoorde
 • G.P. van Duijvenvoorde

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Artikel

Tien jaar doorwerking van het EG-recht in het IE-recht: van externe factor naar interne motor

Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs H.M.H. Speyart
 • H.M.H. Speyart