Bouwfraude: vooroverleg bouwbedrijven

Jurisprundentie

Bouwfraude: vooroverleg bouwbedrijven

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, handhaving, niet-ontvankelijkheid, strafbaar feit, valse factuur, strafrecht, vervalsing, tenlastelegging, bestuurlijke boete, mededinging
Auteurs
Bron
Article_forwarded Open_access_icon_oaa

Reageer

Tekst