Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

HOLLAND/FLORA, ZAAKNUMMER 2473

Trefwoorden collectieve machtspositie, Nederlandse mededingingsautoriteit, veilingverkoop, marktaandeel, fusie, noodzakelijkheid, toetredingsdrempel, mededinging, transparantie, verkoop
Auteurs P.P.J. van Ginneken
 • P.P.J. van Ginneken

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

VAN VOLLENHOVEN OLIE B.V./D-G NMA

Trefwoorden gemeente, Nederlandse mededingingsautoriteit, lidstaat, bestemmingsplan, mededingingsrecht, verkoop, exclusiviteit, koop, mededinging, rechtscollege
Auteurs P.J. Kreijger
 • P.J. Kreijger

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Mededinging & bestuursrecht:

Trefwoorden aanwijzing, OPTA, aanwijzingsbevoegdheid, belanghebbende, toezichthouder, handhaving, administratief recht, Nederlandse mededingingsautoriteit, beleidsregel, geschilbeslechting
Auteurs M. de Rijke
 • M. de Rijke

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Toegang tot het dossier van de Europese Commissie in EG-kartelzaken

Trefwoorden toegankelijkheid, eerste aanleg, mededeling, rechten van de verdediging, mededingingsrecht, lidstaat, zakengeheim, voeging, bewijslast, CD-rom
Auteurs O.W. Brouwer
 • O.W. Brouwer

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE TEGEN D-G NMA, MEDED 99/2584-SIMO

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, ontheffing, verbod, kostprijs, onrechtmatigheid, handhaving, ontheffingsverzoek, economische machtspositie, overeenkomst
Auteurs F.J. Leeflang
 • F.J. Leeflang

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

MASTERFOODS, ZAAK C-344/98

Trefwoorden beschikking, verdrag, overeenkomst, schorsing, verkoop, eerste aanleg, exclusiviteit, nietigverklaring, ter beschikking stellen, Europese commissie
Auteurs R. Wesseling
 • R. Wesseling

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Begaclaim geen megaclaim?

Rb. ’s-Gravenhage 4 april 2001 (Begaclaim), n.g.

Trefwoorden aandeel, vereniging voor de effectenhandel, schade, misbruik van voorkennis, openbaar ministerie, stichting, grootaandeelhouder, houder, aangifte, schadevergoeding
Auteurs M.J. Eleveld
 • M.J. Eleveld

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Het gewicht van de letter in zekerheidsdocumentatie

HR 23 maart 2001, RvdW 2001, 66 (Ofasec/NTM)

Trefwoorden dochtermaatschappij, akte, uitleg, obligatie, obligatiehouder, overeenkomst, zekerheidsrecht, bank, pandakte, pandrecht
Auteurs R.C.M. van Moorsel
 • R.C.M. van Moorsel

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Merkelijke schuld: waar rook is moet vuur zijn?

HR 27 oktober 2000, NJ 2001, 119 (Sjors/AMEV)

Trefwoorden schuld, verzekerde, schade, bewijslast, verzekeraar, hinderwetvergunning, brandstichting, brandverzekering, afval, afvalcontainer
Auteurs A. Stendahl
 • A. Stendahl

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Misbruik van voorwetenschap

Rb. Amsterdam 29 februari 2000, Parketnummer 13/009058-99 (Flexovit)

Trefwoorden voorkennis, aandeel, optie, misbruik van voorkennis, financieel instrument, openbaarmaking, vennootschap, verbod, handel met voorkennis, marktmanipulatie
Auteurs M.M. Tuytel
 • M.M. Tuytel

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Jurisprudentie effectenrecht: CBB 19 december 2000, JOR 2001, 66, CBB 30 januari 2001, JOR 2001, 67, HR 9 februari 2001, JOR 2001, 40

Trefwoorden bestuurder, effecteninstelling, betrouwbaarheid, nietigheid, vergunning, vermogensbeheerder, effectenrecht, aanwijzing, deskundigheid, belegger
Auteurs C.W.M. Lieverse en M. van Schuppen
 • C.W.M. Lieverse

  M. van Schuppen

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Opties

Trefwoorden werknemer, optie, vergoeding, contentieuze procedure, schadevergoeding, werkgever, beding, schade, beëindiging arbeidsovereenkomst, ontslag
Auteurs J.A. Gimbrère
 • J.A. Gimbrère

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Het contract van de bestuurder en de commissaris

Trefwoorden bestuurder, arbeidsovereenkomst, commissaris, vennootschap, overeenkomst van opdracht, concurrentiebeding, contract, opdrachtgever, werknemer, vergoeding
Auteurs P.H.E. Voûte
 • P.H.E. Voûte

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Openbare-dienstverplichtingen kunnen een voorafgaande vergunning slechts in beperkte gevallen rechtvaardigen

Trefwoorden vrij verkeer van diensten
Auteurs J.C.M. van der Beek
 • J.C.M. van der Beek

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

De Kik-zaak: in Alicante zijn sommige talen meer gelijk dan andere

Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs H.M.H. Speyart
 • H.M.H. Speyart

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Kroniek aanbestedingsrecht 1999-2001

Trefwoorden Overheidsaanbestedingen
Auteurs M.A. de Jong
 • M.A. de Jong

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De verstrekking van inlichtingen aan een individuele aandeelhouder

Trefwoorden aandeelhouder, bestuurder, inlichting, vennootschap, algemene vergadering van aandeelhouders, informatieverstrekking, verstrekking, verzet, auteur, memorie van toelichting
Auteurs P.G. Deraedt
 • P.G. Deraedt

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Stemmen via e-mail

Trefwoorden e-mail, fax, voorstel van wet, elektronische handtekening, aandeelhouder, vennootschap, internet, statuut, voorwaarde, handgeschreven handtekening
Auteurs T. Teggelaar
 • T. Teggelaar

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Enkele aandachtspunten aangaande de Wet Melding Zeggenschap

Trefwoorden aandeel, optie, overeenkomst, vennootschap, dochter, dochtermaatschappij, houder, koop, meldingsplicht, stemrecht
Auteurs P.F.C. Tan
 • P.F.C. Tan

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Mededelingsplicht en onderzoeksplicht bij bedrijfsovername

Trefwoorden vennootschap, verkoper, mededelingsplicht, dwaling, stamrechtovereenkomst, overeenkomst, aandeel, aandeelhouder, onderzoeksplicht, aandelenverkoop
Auteurs B.W. Brouwer en R.W. Bax
 • B.W. Brouwer

  R.W. Bax