Mededinging & bestuursrecht:

Artikel

Mededinging & bestuursrecht:

Trefwoorden aanwijzing, OPTA, aanwijzingsbevoegdheid, belanghebbende, toezichthouder, handhaving, administratief recht, Nederlandse mededingingsautoriteit, beleidsregel, geschilbeslechting
Auteurs
Bron
Article_forwarded Open_access_icon_oaa

Reageer

Tekst