Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

KNP BT, ZAAK C-248/98P

Trefwoorden beschikking, motivering, geldboete, Nederlandse mededingingsautoriteit, mededingingsregeling, motiveringsplicht, beleidsregel, rechtsmacht, bestuursorgaan, bestuursrechter
Auteurs C.T. Dekker
 • C.T. Dekker

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

DE TELEGRAAF - NOS, AVRO, KRO, NCRV, EO, TROS, VARA en VPRO

Trefwoorden omroep, Nederlandse mededingingsautoriteit, levering, substantiële investering, kort geding, mededinging, merk, radio, geschriftenbescherming, uitgave
Auteurs M. Chatelin
 • M. Chatelin

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

ONTHEFFINGSVERZOEK AMICON ZORGVERZEKERAAR – VRIJGEVESTIGD FYSIOTHERAPEUT, ZAAKNRS. 590 EN 1972; KLACHT SANDERS TEGEN AMICON ZORGVERZEKERAAR, ZAAKNR. 1570

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, ziektekostenverzekeraar, mededinging, overeenkomst, ontheffing, samenwerkingsverband, afnemer, vertegenwoordiging, huisarts, kwaliteit
Auteurs J.K. de Pree en E.A.C. Sachs
 • J.K. de Pree

  E.A.C. Sachs

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Mededingingsafspraken, machtsposities en procedures: NMa-besluiten in 2000

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, overeenkomst, mededinging, ontheffing, bezwaarschrift, voorwaarde, economische machtspositie, ontheffingsverzoek, stichting, ziekenfonds
Auteurs C.T. Dekker
 • C.T. Dekker

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

ONTHEFFINGSAANVRAAG LIBERTEL: MANTELOVEREENKOMST Zaaknummer 1715

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, eindgebruiker, overeenkomst, mededinging, afnemer, verkoop, ontheffingsverzoek, verbod, levering, ontheffingsaanvraag
Auteurs H.H.P. Lugard
 • H.H.P. Lugard

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

VARKENS EN NOG EENS VARKENS, ZAAKNR. 357

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, stichting, concentratie, overeenkomst, ontheffing, overname, zeggenschap, aandeel, aandeelhouder
Auteurs F.J. Leeflang en G. Bosma
 • F.J. Leeflang

  G. Bosma

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Het Bayer-arrest; eenzijdige maatregelen tegen parallel handel: een keerpunt in de rechtspraak?

Trefwoorden mededinging
Auteurs T.E.M. Chellingsworth
 • T.E.M. Chellingsworth

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

De dertiende richtlijn 'inzake het vennootschapsrecht betreffende het overnamebod' en het Europees Parlement

Trefwoorden vennootschapsrecht
Auteurs D.C. Buijs
 • D.C. Buijs

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

Naar een nieuw Europees wetsbegrip?

Trefwoorden IGC
Auteurs H. van Meerten
 • H. van Meerten

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

De Europese Vennootschap: een instrument voor internationale reorganisaties voor liefhebbers van een rol voor de werknemers

Trefwoorden vennootschapsrecht
Auteurs D.C. Buijs
 • D.C. Buijs

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Het begrip publiekrechtelijke instelling in de Richtlijn Werken

Trefwoorden overheidsaanbestedingen
Auteurs M.G.A.M. Custers
 • M.G.A.M. Custers

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

verboden financiële assistentie bij verkrijging van aandelen

Trefwoorden concernfinanciering, vennootschap, aandeel, verbod, krediet, bank, dochtermaatschappij, koopprijs, liquide middelen, activa, dividend
Auteurs A.J.J. Pors
 • A.J.J. Pors

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Zekerheden in gezamenlijk verband: over de parallel debt en het joint creditorship

Trefwoorden bank, pandrecht, schuldenaar, krediet, prestatie, betaling, overeenkomst, schuldeiser, aandeel, inning
Auteurs E.M. Vermeulen
 • E.M. Vermeulen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Tegenstrijdig belang revisited

Trefwoorden vennootschap, bestuurder, commissaris, vertegenwoordiging, aandeelhouder, rechtshandeling, statuut, dochter, raad van commissarissen, aanwijzing
Auteurs R.W. Jarigsma
 • R.W. Jarigsma

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Wijziging Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993

Trefwoorden notaris, kerkgenootschap, lidstaat, financiële instelling, identiteit, identificatie, vreemde rechtspersoon, publiekrechtelijke rechtspersoon, financiële dienstverlening, vennootschap
Auteurs B. Kuipers
 • B. Kuipers

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Beschikking op verzoek ex artikel 2:328 lid 3 BW: Van hamerstuk tot gemotiveerde uitspraak

Trefwoorden accountant, fusie, beschikking, vennootschap, jaarrekening, aandeel, aandeelhouder, aanwijzing, verdwijnende vennootschap, verzoekschrift
Auteurs M.Ch. Haks
 • M.Ch. Haks

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Besluit D-G NMa inzake Rémy Cointreau/Bols

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, concentratie, ondernemingsactiviteit, toezegging, verbintenis, voorwaarde, gevolmachtigde, mededinging, verkoop, overname
Auteurs R. Blaauboer
 • R. Blaauboer

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Rechtskeuze in (inter)nationale overnameovereenkomsten

Trefwoorden overnameovereenkomst, internationale overeenkomst, overeenkomst, verkoper, overname, contractspartij, vennootschap, nakoming, voorwaarde, contract
Auteurs A.J.M. van Poeyer
 • A.J.M. van Poeyer

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Financiële geschillenbeslechting: reglementen met betrekking tot de Amsterdamse beurs en EuroArbitration

Trefwoorden bindend advies, mediation, arbiter, arbitraal vonnis, deskundigenadvies, effecteninstelling, geschilbeslechting, vennootschap, arbitraal, belegger
Auteurs J.Ph. de Korte
 • J.Ph. de Korte

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De temporele reikwijdte van de aansprakelijkstelling ex artikel 2:403 BW Rb.

Amsterdam 20 december 2000, JOR 2001, 53

Trefwoorden schuld, aansprakelijkstelling, rechtshandeling, 403-verklaring, arbeidsovereenkomst, opeisbaarheid, jaarrekening, vennootschap, aansprakelijkheid, duurovereenkomst
Auteurs L.J. Harmsma
 • L.J. Harmsma