KNP BT, ZAAK C-248/98P

Jurisprudentie

KNP BT, ZAAK C-248/98P

Trefwoorden beschikking, motivering, geldboete, Nederlandse mededingingsautoriteit, mededingingsregeling, motiveringsplicht, beleidsregel, rechtsmacht, bestuursorgaan, bestuursrechter
Auteurs
Bron
Article_forwarded Open_access_icon_oaa

Reageer

Tekst