Arrest <i>Van der Weerd</i>: ambtshalve toetsing van EG-recht ingeperkt

Jurisprundentie

Arrest <i>Van der Weerd</i>: ambtshalve toetsing van EG-recht ingeperkt

Trefwoorden openbare orde, ambtshalve toetsing, Europees recht, rechtspraak, hof van justitie EG, ontlening, administratief recht, beding, arbitraal vonnis, consumentenovereenkomst
Auteurs
Bron
Article_forwarded Open_access_icon_oaa

Reageer

Tekst