Leerstukken: Nogmaals: uitleg van overeenkomsten volgens Haviltex of volgens de CAO-norm

Praktijk

Leerstukken: Nogmaals: uitleg van overeenkomsten volgens Haviltex of volgens de CAO-norm

Trefwoorden collectieve arbeidsovereenkomst, uitleg, overeenkomst, voorwaarde, arbitragereglement, kenbaarheid, beding, werkgever, algemene voorwaarden, arbeidsovereenkomst
Auteurs
Bron
Article_forwarded Open_access_icon_oaa

Reageer

Tekst