Caribisch Juristenblad

Artikel

De nummering in de algemene wetboeken

Trefwoorden concordantiebeginsel, artikelnummering
Auteurs Mr. J. de Boer
Auteursinformatie

Mr. J. de Boer
Mr. J. de Boer is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten.
  • Samenvatting

      Bepleit wordt dat als, met inachtneming van het concordantiebeginsel, binnen het Koninkrijk een land wetgeving overneemt van een ander land dezelfde nummering wordt aangehouden. Zulks verhoogt, door betere toegankelijkheid van literatuur en rechtspraak, het peil van de rechtsbeoefening.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.