Zoekresultaten

Zoekresultaat:
31 artikelen
x
Jaar 2003 x
Rechtsgebied Europees recht x
Tijdschrift Markt & Mededinging
Boekbespreking

Toezicht op markten: Preadviezen voor de VAR Vereniging voor bestuursrecht

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 7/8 2003
Trefwoorden administratief recht, toezicht, bestuursrechter, consument, rechtsbescherming, transparantie, aansprakelijkheid, democratie, OPTA, belanghebbende
Auteurs B.J. Schueler
 • B.J. Schueler

Tijdschrift Markt & Mededinging
Annotatie:

Consorzio Industrie Fiammifieri (CIF) / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, HvJ EG, 9 september 2003, zaak C-198/01

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 7/8 2003
Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, Europees recht, mededinging, lidstaat, wetgeving, prejudiciële rechtsvraag, aansprakelijkheid, nationale mededingingsautoriteit, rechtspraak, mededingingsrecht
Auteurs B.J. Drijber en W.T. Algera
 • B.J. Drijber

  W.T. Algera

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Korting als misbruik van machtspositie: Michelin II

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 7/8 2003
Trefwoorden mededinging, afnemer, marktaandeel, beschikking, mededingingsrecht, bewijslast, handelaar, rechtspraak, discriminatie, exclusiviteit
Auteurs T.R. Ottervanger
 • T.R. Ottervanger

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Babyliss/Commissie en Philips/Commissie

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 7/8 2003
Trefwoorden verbintenis, concentratie, mededinging, voorwaarde, E-commerce, overname, lidstaat, licentie, merk, activa
Auteurs M.F.A.M. Smeets
 • M.F.A.M. Smeets

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Over het begrip 'publiekrechtelijke instelling' in het Europese aanbestedingsrecht

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 11/12 2003
Trefwoorden overheidsaanbesteding
Auteurs S.B. Noë
 • S.B. Noë

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Samenwerking tussen de commissie en de Nederlandse rechter na invoering van verordening 1/2003

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 6 2003
Trefwoorden mededingingsrecht, Nederlandse mededingingsautoriteit, inlichting, rechtscollege, civiele procedure, toezending, nationale mededingingsautoriteit, procespartij, administratief recht, aanwijzing
Auteurs T.M. Snoep
 • T.M. Snoep

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Boete en wettelijke rente: vanaf wanneer verschuldigd?

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 6 2003
Trefwoorden wettelijke rente, betalingstermijn, opschorting, verstrijking, betaling, wettekst, beschikking, mededinging, rente, bezwaarschrift
Auteurs C.T. Dekker
 • C.T. Dekker

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

De Europese Bewijsverordening wordt op 1 januari 2004 van kracht

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 10 2003
Trefwoorden Europees privaatrecht
Auteurs B.J. van het Kaar
 • B.J. van het Kaar

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Financiering van openbare diensten na Altmark

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 10 2003
Trefwoorden vrij verkeer van goederen
Auteurs B.J. Drijber en N. Saanen-Siebenga
 • B.J. Drijber

  N. Saanen-Siebenga

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Botsende vrijheden op de Brenner

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 9 2003
Trefwoorden vrij verkeer van goederen
Auteurs B.J. Drijber
 • B.J. Drijber

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Annotatie PFA/Staat - de vraag van de sinaasappel en de schil

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 9 2003
Trefwoorden internationaal privaatrecht
Auteurs J.J. van Haersolte-van Hof
 • J.J. van Haersolte-van Hof

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Stüssy: <i>vetcoole</i> bewijslastverdeling bij parallelimport van merkgoederen

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 9 2003
Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs H.M.H. Speyart
 • H.M.H. Speyart

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

HBG Civiel B.V. en Hattum & Blankevoort B.V. vs de Staat der Nederlanden (d-g NMa)

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 5 2003
Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, ambtenaar, kopiëren, inzage, harde schijf, computer, toezichthouder, vervaardigen, gebruiker, onrechtmatigheid
Auteurs I.W. VerLoren van Themaat en F.M. Versteeg
 • I.W. VerLoren van Themaat

  F.M. Versteeg

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Toezicht moet geen nieuwe staatsmacht worden: Commentaar op de preadviezen voor de VAR 2003 over: Toezicht op markten

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 5 2003
Trefwoorden toezicht, OPTA, toezichthouder, aanwijzingsbevoegdheid, aanwijzing, administratief recht, last onder dwangsom, discretionaire bevoegdheid, geschilbeslechting, handhaving
Auteurs H.J. de Ru
 • H.J. de Ru

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Het nieuwe sectorspecifieke mededingingsrecht in de communicatiesector: Vaart Nederland een juiste koers?

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 5 2003
Trefwoorden mededingingsrecht, OPTA, aanbeveling, Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, mobiel netwerk, aanmerkelijke marktmacht, gebruiker, levering, lidstaat, mededingingsrecht, OPTA, aanbeveling, Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, mobiel netwerk, aanmerkelijke marktmacht, gebruiker, levering, lidstaat
Auteurs S. van der Voorde
 • S. van der Voorde

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Gouden aandelen verder in de min

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 7/8 2003
Trefwoorden vrijheid van vestiging en kapitaal
Auteurs B.J. Drijber
 • B.J. Drijber

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De voorstellen van de Europese Commissie tot hervorming van de Europese fusiecontrole

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 4 2003
Trefwoorden concentratie, lidstaat, fusie, mededinging, aanmelding, werkdag, beschikking, efficiëntieverbetering, eerste aanleg, Europese commissie
Auteurs G. van Gerven en K. Veranneman
 • G. van Gerven

  K. Veranneman

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Sportuitzendrechten en mededinging: de contouren van een beleid worden duidelijk

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 4 2003
Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, uitzendrecht, exploitatie, verkoop, overeenkomst, ontheffing, voorwaarde, mededinging, noodzakelijkheid, televisie
Auteurs K.J. Defares
 • K.J. Defares

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Een vrijkaartje voor EG-65-plussers bij alle Italiaanse musea

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 6 2003
Trefwoorden vrij verkeer van diensten
Auteurs J.C.M. van der Beek
 • J.C.M. van der Beek

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Arrest FENIN: het begrip onderneming nader uitgewerkt

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 6 2003
Trefwoorden mededinging
Auteurs S.B. Noë
 • S.B. Noë

Toont 1 - 20 van 31 gevonden teksten
« 1