Zoekresultaten

Zoekresultaat:
4 artikelen
x
Jaar 2011 x
Rechtsgebied Algemeen x
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Artikel

Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment?

Tijdschrift Caribisch Juristenblad, Aflevering 4 2011
Trefwoorden Cumulatief, beslag, ‘aandelen op naam’, verkoop
Auteurs Mr. C.H.M. Fiévez
 • Samenvatting

   Roerende zaken waarop executoriaal beslag is gelegd kunnen op grond van artikel 457 lid 1 Rv tot aan de verkoop opnieuw worden beslagen. Ten aanzien van aandelen op naam in naamloze vennootschappen regelt de wet niet tot welk moment de aandelen opnieuw in beslag genomen kunnen worden. Kan hiervoor aansluiting worden gezocht bij artikel 457 lid 1 Rv? Of moet dit moment uit artikel 474g lid 2 Rv worden afgeleid? Aan de hand van de (Nederlandse) wetsgeschiedenis van de toepasselijke wetsartikelen op executoriaal beslag op aandelen op naam, wordt besproken tot welk moment beslag op aandelen nog voor mogelijk wordt gehouden.

 • Auteursinformatie

  Mr. C.H.M. Fiévez

  Mr. C.H.M. Fiévez is advocaat bij HBN-Law, Curaçao.

Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Jurisprudentie

Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten

Tijdschrift Caribisch Juristenblad, Aflevering 2 2011
Auteurs Mr. K. Frielink
 • Auteursinformatie

  Mr. K. Frielink

  Mr. K. Frielink is advocaat en partner bij Spigthoff Advocaten & Belastingadviseurs.

Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Praktijk

Het strenge Hof

Tijdschrift Caribisch Juristenblad, Aflevering 1 2011
Auteurs Mr. Mirto F. Murray
 • Auteursinformatie

  Mr. Mirto F. Murray

  Mr. Mirto F. Murray is advocaat/vennoot bij SMS Attorneys at Law en lid van de redactie van het Caribisch Juristenblad.

Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Artikel

De investeringsvergoeding bij opzegging

Tijdschrift Caribisch Juristenblad, Aflevering 1 2011
Trefwoorden investeringsvergoeding, aanvullende schadevergoeding, opzegging, duurovereenkomst, investeringen
Auteurs Mr. J. van de Peppel
 • Samenvatting

   In geval van opzegging van een onbenoemde commerciële duurovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft zowel het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba als de Hoge Raad aan de hand van de redelijkheid en billijkheid als grondslag geoordeeld over de verplichting tot aanvullende schadevergoeding voor niet terug te verdienen investeringen. Ter onderbouwing van de redelijkheid en billijkheid kunnen als factoren dienen een gerechtvaardigd vertrouwen van de opgezegde partij in het terugverdienen van de investeringen en het intreden van de schade vanwege een gedraging van de opzeggende partij. Onderbouwing met andere factoren, zoals het wilsgebrek in ruime zin met een daarbij horend toedoen, is soms mogelijk.

 • Auteursinformatie

  Mr. J. van de Peppel

  Mr. J. van de Peppel was griffier bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao en is momenteel advocaat te Arnhem.

Interface Showing Amount