Artikelen

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Artikel

De gezichtspuntencatalogus bij ontslag op staande voet: wordt de Hoge Raad op de voet gevolgd?

Trefwoorden werknemer, ontslag op staande voet, dringende reden, werkgever, rechtspraak, dienstverband, persoonlijke omstandigheden, ontslaggrond, bewijslast, ontslag
Auteurs Quist, J.P.
 • Quist, J.P.

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

CEPSA-arrest, zaak C-217/05

Trefwoorden principaal, risico, agentuurovereenkomst, verkoop, concurrentiebeding, commercieel risico, exclusiviteit, schade, investering, overeenkomst
Auteurs M.A. de Jong
 • M.A. de Jong

Tijdschrift Contracteren
Artikel

De onderhandelplicht in het telecommunicatierecht en onderhandelingen volgens het algemene verbintenissenrecht

Trefwoorden interconnectie, goede trouw, overeenkomst, contract, contractsvrijheid, OPTA, burgerlijk recht, burgerlijk rechter, verbintenissenrecht, aansprakelijkheid
Auteurs S.J.H. Gijrath
 • S.J.H. Gijrath

Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken: Drie maal handelsagentuur: het Hof van Justitie EG houdt stevig vast aan de bescherming van de (echte) agent

Trefwoorden overeenkomst, handelsagent, tussenpersoon, bemiddeling, vergoeding, principaal, betaling, provisie, verkoop, tot stand brengen
Auteurs T.H.M. van Wechem en M.H. Wissink
 • T.H.M. van Wechem

  M.H. Wissink

Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken: Objectieve uitleg van een overnamecontract: HR 19 januari 2007, C05/266HR, LJN AZ3178 (Meyer Europe BV/PontMeyer bv)

Trefwoorden uitleg, contract, vennootschapsbelasting, overeenkomst, tegenbewijs, garantie, bewijslast, collectieve arbeidsovereenkomst, kenbaarheid, levering
Auteurs M.H. Wissink en T.H.M. van Wechem
 • M.H. Wissink

  T.H.M. van Wechem

Tijdschrift Contracteren
Case

Contracteren en concentratiecontrole: When two worlds meet

Trefwoorden concentratietoezicht, concentratie, risico, contract, voorwaarde, zeggenschap, verkrijger, overname, overnameovereenkomst, verbod
Auteurs S.C. van Es en H.H.P. Lugard
 • S.C. van Es

  H.H.P. Lugard

Tijdschrift Contracteren
Boekbespreking

Marcel Fontaine, Filip De Ly, Drafting International Contracts, An Analysis of Contract Clauses, Ardsley (NY), Transnational Publishers 2006

Trefwoorden contract, auteur, citaat, handelovereenkomst, model, aanbeveling, exoneratie, garantie, goede trouw, handel
Auteurs M. Uijen
 • M. Uijen

Tijdschrift Contracteren
Discussie

De afdeling Corporate Legal Services van KLM; hoeder van het risico: Interview met mr. N. van Antwerpen

Trefwoorden contract, model, vliegtuig, service, overeenkomst, risico, verdrag, reisorganisator, aansprakelijkheid, administratief recht
Auteurs V.G.T. van Emstede
 • V.G.T. van Emstede

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

Commissie herneemt het initiatief na GE/Honeywell en Tetra Laval/Sidel: De conceptrichtsnoeren van de Commissie voor de beoordeling van niet-horizontale concentraties

Trefwoorden mededinging
Auteurs S.M. Evers en E. Boerwinkel
 • S.M. Evers

  E. Boerwinkel

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

City Motors Groep NV Tegen Citroën Belux BV: Contractvrijheid door het HVJ EG niet nader beperkt

Trefwoorden mededinging
Auteurs H.M. Cornelissen
 • H.M. Cornelissen

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Informatie-uitwisseling: recent arrest bevestigt reeds ingezette lijn

Trefwoorden mededinging
Auteurs E. Belhadj
 • E. Belhadj

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Wanted:

securities!

Trefwoorden Aandeel, Short covering, Stemrecht, Vennootschap, Uitgave, Aandeelhouder, Economisch belang, Institutionele belegger, Professioneel belegger, Belegger
Auteurs Slijper, S.C. en Jansen, R.
 • Slijper, S.C.

  Jansen, R.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Eigendom van en een hypotheek op een net

Trefwoorden Eigendom, Aanlegger, Hypotheek, Onroerende zaak, Rechtsopvolger, Elektriciteitsnet, Kabel, Parlementaire geschiedenis, Recht van hypotheek, Confirmatie
Auteurs Verkleij, P.J.H.
 • Verkleij, P.J.H.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Wat betekent een functiewijziging voor het concurrentiebeding?

Trefwoorden Concurrentiebeding, Werknemer, Beding, Verlies, Arbeidsrecht, Arbeidsovereenkomst, Werkgever, Arbeidsmarkt, Voorwaarde, Vennootschap
Auteurs Maltzahn, F.A.C. von
 • Maltzahn, F.A.C. von

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

'De schrijfmachine mijmert gekkepraat' - draften na Pontmeyer

Trefwoorden Overeenkomst, Uitleg, Vrijwaring, Contract, Beding, Koopovereenkomst, Redelijkheid en billijkheid, Vennootschap, Vennootschapsbelasting, Balans
Auteurs Erwteman, J.
 • Erwteman, J.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Is het 'geheim' van de koersmanipulator tevens een bijzonderheid als bedoeld in de bepalingen betreffende handel met voorwetenschap?

Trefwoorden Handel met voorkennis, Aandeel, Voorkennis, Verbod, Effectentransactie, Koersmanipulatie, Vennootschap, Verspreiding, Openbaarmaking, Strafbaarheid
Auteurs Rosing, M.E.
 • Rosing, M.E.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Professionele marktpartijen en gekwalificeerde beleggers - een slag apart

Trefwoorden Belegger, Vennootschap, Professionele marktpartij, Opvorderbare gelden, Natuurlijk persoon, De nederlandsche bank n.v., Lidstaat, Autoriteit financiële markten, Registratie, Schuldbrief
Auteurs Schoonewille, M.T.G.
 • Schoonewille, M.T.G.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Zwijgen dat het gedrukt staat: van prospectusaansprakelijkheid naar risicoaansprakelijkheid met

Trefwoorden Prospectus, Beursintroductie, Aansprakelijkheid, Mededeling, Vereniging van effectenbezitters, Belegger, Prospectusaansprakelijkheid, Koop, Toezicht, Vennootschap
Auteurs Hoorntje, R.
 • Hoorntje, R.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Nieuwe kansen bij openbaar bod

Trefwoorden Autoriteit financiële markten, Biedingsbericht, Belanghebbende, Openbaar bod, Vennootschap, Algemene maatregel van bestuur, Beschikking, Bestuursrechter, Lidstaat, Beslistermijn
Auteurs Angeren, J.R. van
 • Angeren, J.R. van

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

De positie van de ondernemingsraad bij overnamefinancieringen

Trefwoorden Ondernemingsraad, Zeggenschap, Kredietgever, Financiering, Overname, Aandeel, Ondernemer, Vennootschap, Adviesrecht, Krediet
Auteurs Ritmeester, M.
 • Ritmeester, M.