Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Algemeen en sectorspecifiek mededingingsrecht: blauwachtig grijs en grijsachtig blauw?

Trefwoorden mededingingsrecht, Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, OPTA, concentratietoezicht, concentratie, kostenoriëntatie, verbod, economische machtspositie, Europese commissie
Auteurs C.E. Schillemans
 • C.E. Schillemans

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

AUV/Aesculaap en de redelijke termijn in mededingingszaken

Trefwoorden redelijke termijn, Nederlandse mededingingsautoriteit, hof van justitie EG, Europees hof voor de rechten van de mens, hoorzitting, mededeling, rechten van de verdediging, rechtspraak, beginsel van de redelijke termijn, ontlening
Auteurs M.M. Slotboom en A. ter Heegde
 • M.M. Slotboom

  A. ter Heegde

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

GlaxoSmithKline/Commissie

Trefwoorden beschikking, overeenkomst, interne markt, voorwaarde, redenering, bewijslast, lidstaat, mededinging, eerste aanleg, algemeen belang
Auteurs P.P.J. van Ginneken
 • P.P.J. van Ginneken

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Verein für Konsumentinformation / Commissie, zaak T-2/03

Trefwoorden bank, beschikking, bewijslast, eerste aanleg, mededingingsregeling, openbaarmaking, afnemer, handhaving, Europese commissie, aanhangigmaking
Auteurs M.F.A.M. Smeets
 • M.F.A.M. Smeets

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De Aanbestedingswet, of de olifant die een muis baarde

Trefwoorden aanbestedende dienst, voorstel van wet, hof van justitie EG, aanbesteding, algemene maatregel van bestuur, raad van state, arbitraal beding, publicatieblad van de europese unie, rechtspraak, amendement
Auteurs H.M.H. Speyart
 • H.M.H. Speyart

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Zeggenschap in de leer van verrekenprijzen en in het ondernemingsrecht

Trefwoorden zeggenschap, aandeel, ondernemingsrecht, vennootschap, aandeelhouder, fiscaal, verkoop, belastingdienst, verlies, belastingplichtige
Auteurs M.I.E. van Herksen en P.Ch. Biemold
 • M.I.E. van Herksen

  P.Ch. Biemold

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De invoering van de wet op het financieel toezicht en het tweede Bazels kapitaalakkoord

Trefwoorden bank, toezicht, financieel toezicht, de nederlandsche bank n.v., algemene maatregel van bestuur, financiële onderneming, beleggingsonderneming, financiële sector, gedragstoezicht, wetgeving
Auteurs E.P.M. Joosen
 • E.P.M. Joosen

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Het Effectenlease-Debacle

Trefwoorden afnemer, overeenkomst, effectenlease, autoriteit financiële markten, aandeel, koop op afbetaling, aandelenlease, huurkoop, zorgplicht, betaling
Auteurs M. Bestebreurtje en A. van der Krans
 • M. Bestebreurtje

  A. van der Krans

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Aansprakelijkheid van bestuurders onbegrensd?

Trefwoorden bestuurder, vennootschap, aansprakelijkheid, faillissement, bestuurdersaansprakelijkheid, curator, bestuursaansprakelijkheid, schuldeiser, verzuim, aansprakelijkstelling
Auteurs O.L.M. Heuts
 • O.L.M. Heuts

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Tegenstrijdig belang - een overzicht

Trefwoorden bestuurder, vennootschap, aandeelhouder, aanwijzing, statuut, vertegenwoordiging, rechtshandeling, commissaris, ondernemingsrecht, algemene vergadering
Auteurs W. Jaarigsma
 • W. Jaarigsma

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Twaalf maanden Europees mededingingsrecht in vogelvlucht: Ontwikkelingen Europees mededingingsrecht oktober 2005 - oktober 2006

Trefwoorden concentratie, beschikking, Europees mededingingsrecht, Nederlandse mededingingsautoriteit, verbod, kartelverbod, bewijslast, boetebeschikking, fusie, verdrag
Auteurs R.A. Struijlaart
 • R.A. Struijlaart

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Kroniek Arbitrage 2004-2006

Trefwoorden arbitrage, arbiter, arbitrageovereenkomst, arbitraal vonnis, scheidsgerecht, overeenkomst tot arbitratie, arbitraal beding, arbitraal geding, collectieve arbeidsovereenkomst, overeenkomst
Auteurs G.J. Meijer en I.P.M. van den Nieuwendijk
 • G.J. Meijer

  I.P.M. van den Nieuwendijk

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Manfredi: respect voor deze rechter! Private enforcement in de praktijk

Trefwoorden mededinging
Auteurs G. Oosterhuis
 • G. Oosterhuis

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Onduidelijke afbakening tussen het vrij verkeer van kapitaal en van diensten

Trefwoorden vrij verkeer van goederen en diensten
Auteurs J.C.M. van der Beek
 • J.C.M. van der Beek

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

Van democratie en bureaucratie: de Dienstenrichtlijn is erdoor

Trefwoorden vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van diensten
Auteurs B.J. Drijber
 • B.J. Drijber

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Steun of geen steun, een kwestie van (onder meer) selectiviteit

Trefwoorden staatssteun
Auteurs M. Gonen, N. Saanen en S.A. Wissing
 • M. Gonen

  N. Saanen

  S.A. Wissing

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Mostaza Claro/Centro Móvil

Trefwoorden consumentenbeleid, rechtsbescherming
Auteurs J.J. van Haersolte-van Hof en P.J. Kreijger
 • J.J. van Haersolte-van Hof

  P.J. Kreijger

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Het arrest Boiron: de pil verguld?

Trefwoorden staatssteun
Auteurs K.J. Defares en S.M. Goossens
 • K.J. Defares

  S.M. Goossens

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Hof Amsterdam gaat verder dan Duisenberg-regeling

Trefwoorden Belegger, Overeenkomst, Effectenlease, Echtgenoot, Echtgenote, Aandeel, Huurkoop, Schade, Geregistreerde partner, Massaschade
Auteurs Verweij, J.H.A.
 • Verweij, J.H.A.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Titel

Het aansprakelijkheidsregime van non-executives in een one tier-bestuursstructuur

Trefwoorden Aansprakelijkheid, Bestuurder, Commissaris, Vennootschap, Toezicht, Vennootschapsrecht, Model, Ondernemingsrecht, Structuurvennootschap, Toezichthouder
Auteurs Es, T.M.L. van
 • Es, T.M.L. van