Artikelen

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Artikel

Het leerstuk nawerking van collectieve arbeidsvoorwaarden op de helling

Trefwoorden collectieve arbeidsovereenkomst, werknemer, bepaling cao, algemeenverbindendverklaring, nietigheid, werkgever, algemeenverbindendverklaring, arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht
Auteurs A.R. Houweling en G.W. van der Voet
 • A.R. Houweling

  G.W. van der Voet

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Mededingingsrecht en strafrecht: hernieuwde kennismaking

Trefwoorden handhaving, mededingingsrecht, strafrecht, openbaar ministerie, bestuurder, Nederlandse mededingingsautoriteit, strafrechter, mededingingsregeling, fiscaal, gevangenisstraf
Auteurs R. de Bree
 • R. de Bree

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Staatssteun voor breedbandprojecten

Trefwoorden beschikking, exploitant, eindgebruiker, staatssteun, dienst van algemeen economisch belang, exploitatie, gemeente, investering, levering, merk
Auteurs C.T. Dekker
 • C.T. Dekker

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Onrechtmatig verkregen bewijs

Trefwoorden bewijslast, de nederlandsche bank n.v., bewijsmiddel, verhoor, fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, onrechtmatigheid, onrechtmatig verkregen bewijs, zwijgrecht, bestuursorgaan, cautie
Auteurs C.T. Dekker
 • C.T. Dekker

Tijdschrift Markt & Mededinging
Boekbespreking

Piet Jan Slot en Angus Johnston: An Introduction to Competition Law

Trefwoorden mededingingsrecht, auteur, student, concentratietoezicht, Europees mededingingsrecht, concentratie, convergentie, executie, gebrek, handhaving
Auteurs H.H.P. Lugard
 • H.H.P. Lugard

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

O2/Commissie

Trefwoorden samenwerkingsovereenkomst, bewijslast, telefonie, veilingverkoop, auteur, eerste aanleg, beschikking, overeenkomst, mededinging, licentie, samenwerkingsovereenkomst, bewijslast, telefonie, veilingverkoop, auteur, eerste aanleg
Auteurs P.P.J. van Ginneken
 • P.P.J. van Ginneken

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Inbreuken door onderneming; (on)mogelijkheid van toerekening aan moederonderneming?

Trefwoorden moeder, dochter, vermoeden, toerekening, houdstervennootschap, beschikking, aandeelhouder, Nederlandse mededingingsautoriteit, bewijslast, dochtermaatschappij, beschikking, aandeelhouder, Nederlandse mededingingsautoriteit, bewijslast, dochtermaatschappij
Auteurs P. Kreijger en F. Leeflang
 • P. Kreijger

  F. Leeflang

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De NZa - autoriteit in ontwikkeling

Trefwoorden Nederlandse zorgautoriteit, Nederlandse mededingingsautoriteit, toezicht, fusie, voorstel van wet, toezichthouder, kwaliteit, overeenkomst, ziektekostenverzekeraar, concentratie
Auteurs C.C. Meijer
 • C.C. Meijer

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Kroniek Concentratiecontrole 2005

Trefwoorden ziekenhuis, mededinging, vergunning, overname, geografische markt, zeggenschap, ziekenfonds, concentratietoezicht, Nederlandse mededingingsautoriteit, concentratie, ziekenhuis, mededinging, vergunning, overname, geografische markt, zeggenschap, ziekenfonds, concentratietoezicht
Auteurs Y. de Vries en W.W. Geursen
 • Y. de Vries

  W.W. Geursen

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De securitisatie van KFN

Trefwoorden securitisatie, activa, omzetbelasting, fiscale eenheid, obligatie, krediet, obligatiehouder, onroerend goed, aandeel, overdracht
Auteurs J. den Otter, M. de Bruin en R.P. Raas
 • J. den Otter

  M. de Bruin

  R.P. Raas

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Het adviesrecht van de ondernemingsraad bij financiële besluiten

Trefwoorden ondernemingsraad, ondernemer, adviesrecht, dochtermaatschappij, houdstervennootschap, investering, krediet, voorlopige voorziening, schuld, concern
Auteurs M.A. de Jager
 • M.A. de Jager

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Financiële steunverlening

Trefwoorden verbod, vennootschap, krediet, aandeel, schuldeiser, bestuurder, rechtshandeling, voorwaarde, nietigheid, voorstel van wet
Auteurs E.F. Renes
 • E.F. Renes

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Van Slavenburg en IJzerdraad, via Zijpe (NH), naar Ahold: Een routebeschrijving voor de strafbare onderneming en haar strafbare leidinggevenden

Trefwoorden strafbaarheid, bestuurder, strafbaar feit, verbod, toerekening, feitelijk leidinggeven, ijzerdraadcriteria, geschrift, medewerker, misdrijf
Auteurs R.D. van Heffen
 • R.D. van Heffen

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De geschillenregeling volgens de tweede tranche

Trefwoorden aandeelhouder, aandeel, geschillenregeling, vennootschap, contract, dagvaardingprocedure, benoeming deskundige, overdracht, statuut, dagvaarden
Auteurs K. Rutten en R.B. Gerretsen
 • K. Rutten

  R.B. Gerretsen

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Hedge funds en marktmanipulatie

Trefwoorden short covering, marktmanipulatie, autoriteit financiële markten, aandeelhouder, aandeel, bestuurder, belegger, verspreiding, koersdaling, marktmisbruik
Auteurs T. Stevens
 • T. Stevens

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Enkele beschouwingen over medezeggenschapsverschillen

Trefwoorden ondernemingsraad, ondernemer, adviesrecht, bevoegdheid ondernemingsraad, geschillenregeling, uitleg, werknemer, belangenafweging, bemiddeling, bestuurder
Auteurs P.A.M. Witteveen
 • P.A.M. Witteveen

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Bestuursaansprakelijkheid

de toetsingsnorm van art. 2:9 BW vergeleken met de business judgment rule

Trefwoorden bestuurder, E-business, vennootschap, aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, goede trouw, bestuursaansprakelijkheid, leasing, krediet, risico
Auteurs A.C. Schaafsma
 • A.C. Schaafsma

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Effecten voor het bedrijfsleven van buitenlands faillissementsrecht

Trefwoorden schuldenaar, lidstaat, leverancier, schuldeiser, faillissement, afnemer, faillietverklaring, vennootschap, kredietgever, risico
Auteurs M. Cordewener
 • M. Cordewener

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Hoger beroep in de huidige en nieuwe geschillenregeling; de beperkingen en de oplossingen

Trefwoorden aandeel, geschillenregeling, aandeelhouder, schadevergoeding, eerste aanleg, vennootschap, schadeclaim, consultatiedocument, memorie van toelichting, uitvoer
Auteurs I.J.A. Tax
 • I.J.A. Tax

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Het concurrentiebeding revisited

Trefwoorden concurrentiebeding, werknemer, werkgever, beding, arbeidsovereenkomst, belangenafweging, dienstverband, mededinging, schriftelijkheidsvereiste, vergoeding
Auteurs M. Kort
 • M. Kort