Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Nuon en Reliant/NMa: rechterlijke toetsingsmaatstaven in concentratiezaken herbezien

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, economische machtspositie, concentratie, vergunning, beleidsruimte, mededinging, bewijslast, marktaandeel, motivering, simulatie
Auteurs Y. de Vries
 • Y. de Vries

Tijdschrift Contracteren
Column

CBB/JPO gaat nog lang niet ver genoeg

Trefwoorden overeenkomst, aansprakelijkheid, contract, toestemming, ontlening, vergoeding, vertrouwelijke informatie, gerechtvaardigd vertrouwen, onrechtmatigheid, redelijkheid en billijkheid
Auteurs M. Brons
 • M. Brons

Tijdschrift Contracteren
Boekbespreking

Mr. M.S. Koppert-van Beek, Handelen namens een op te richten vennootschap, Deventer: Kluwer 2003

Trefwoorden vennootschap, leverancier, mededinging, vergissing, werkgever, aanmaning, aansprakelijkheid, afnemer, besloten vennootschap, betaling
Auteurs M. Uijen
 • M. Uijen

Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken: Proportionele redelijkheid en billijkheid: HR 17 februari 2006, C04/322HR, LJN AU9717 (Royal & Sun Alliance c.s. vs. Universal Pictures)

Trefwoorden redelijkheid en billijkheid, verzekeraar, contract, opeising, beding, beperkende werking, betaling, claim, compensatie, concern
Auteurs T.H.M. van Wechem en M.H. Wissink
 • T.H.M. van Wechem

  M.H. Wissink

Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken: Tijdig handelen bij non-conformiteit

Trefwoorden verkoper, gemeente, gebrek, onrechtmatige daad, overeenkomst, afgeleverde zaak, aflevering zaak, verjaringstermijn, bekwame tijd, rechtsverlies
Auteurs T.H.M. van Wechem en M.H. Wissink
 • T.H.M. van Wechem

  M.H. Wissink

Tijdschrift Contracteren
Artikel

Subsidieovereenkomsten: op het <i>glij</i>vlak van privaatrecht en publiekrecht

Trefwoorden overeenkomst, subsidie, bestuursorgaan, uitvoeringovereenkomst, beschikking, subsidieverstrekking, subsidieverlening, subsidieovereenkomst, stichting, administratief recht
Auteurs G. van Hekesen-van Bruggen
 • G. van Hekesen-van Bruggen

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Procederen over massaschades

Trefwoorden verbindendverklaring, massaschade, vergoeding, schade, vereniging, beschikking, overeenkomst, stichting, schadevergoeding, aansprakelijkheid
Auteurs R.B. Gerretsen
 • R.B. Gerretsen

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Bestuurdersaansprakelijkheid en bewijs; een verzwaarde motiveringsplicht voor bestuurders?

Trefwoorden bestuurder, bewijslast, vennootschap, motiveringsplicht, bestuurdersaansprakelijkheid, bewijslastverdeling, curator, vermoeden, aansprakelijkheid, arts
Auteurs G.J.R. Kalsbeek
 • G.J.R. Kalsbeek

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Exhibitie in het (ondernemings)recht

Trefwoorden inzage, enquête, schuldeiser, beschikking, vennootschap, enquêterecht, aansprakelijkheid, procespartij, aandeelhouder, due diligence
Auteurs W.P. Wijers en A.J. Haasjes
 • W.P. Wijers

  A.J. Haasjes

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

Altmark als katalysator: het Commissiepakket met alle antwoorden rond staatssteun en diensten van algemeen economisch belang?

Trefwoorden staatssteun EU
Auteurs L. Hancher en S.J.H. Evans
 • L. Hancher

  S.J.H. Evans

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Forum shopping met de COMI aan banden gelegd?

Trefwoorden Europees internationaal privaatrecht
Auteurs P.J.M. Declercq
 • P.J.M. Declercq

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

General Motors BV/Commissie - Het HvJ EG bevestigt het arrest van het GvEA: Gevolgen van een doelbeperking desondanks een blijvend aandachtspunt voor de Commissie

Trefwoorden mededinging
Auteurs H.M. Cornelissen
 • H.M. Cornelissen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Van de regen in de drup?

Trefwoorden fiscaal, paraplufonds, subfonds, activa, beleggingsinstelling, vennootschapsbelasting, beheerder, bewaarder, toetreding, belastbaar
Auteurs J.H.A. Verweij
 • J.H.A. Verweij

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Voortgezette financiering in de jaarrekening: aansprakelijkheid van aandeelhouders in het geding?

Trefwoorden moeder, dochter, schuldeiser, jaarrekening, financiering, vennootschap, letter of comfort, troostbrief, continuïteitsveronderstelling, aandeelhouder
Auteurs P.N. Ploeger en H.G. de Jong
 • P.N. Ploeger

  H.G. de Jong

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Informele kapitaalstorting en kapitaalbescherming

Trefwoorden vennootschap, informele kapitaalstorting, inbreng, tegenprestatie, aandeelhouder, accountant, bestuurder, vermogensbestanddeel, aandeel, accountantsverklaring
Auteurs M.J.E. Beijersbergen
 • M.J.E. Beijersbergen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Hoe verhoudt artikel 2:107a BW zich tot het BV-recht?

Trefwoorden vennootschap, bestuurder, aandeelhouder, activa, overdracht, algemene vergadering, algemene vergadering van aandeelhouders, statuut, besloten vennootschap, commissaris
Auteurs F.E.K. Bentschap Knook
 • F.E.K. Bentschap Knook

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De statutair bestuurder en de gevolgen van de '15 april 2005-arresten': nuancering nodig?

Trefwoorden statutair bestuurder, ontslag, werknemer, vennootschap, arbeidsrecht, arbeidsovereenkomst, bestuurder, ontslagbesluit, aanwijzing, auteur
Auteurs S.T. Sikkema
 • S.T. Sikkema

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De vennootschapsbelasting op de schop (2)

Trefwoorden fiscaal, voorstel van wet, octrooibox, vennootschapsbelasting, afschrijving, belastingplichtige, rente, verrekening, voorwaarde, groepsrentebox
Auteurs F.N.P.F.P. van Kuijk
 • F.N.P.F.P. van Kuijk

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Huijzer q.q. vs Rabobank West-Kennemerland: de artikelen 23 en 52 Fw en girale betalingen rond faillissement

Trefwoorden bank, faillissement, betaling, curator, begunstigde, rekeninghouder, girale betaling, verrekening, verbintenis, creditsaldo
Auteurs D. Winkel
 • D. Winkel

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Artikel 2:248 lid 2 BW: geen gelopen race voor de curator

Trefwoorden bestuurder, curator, faillissement, vennootschap, tegenbewijs, levering, publicatieplicht, concern, bestuurdersaansprakelijkheid, bewijslast
Auteurs G.C. Wong
 • G.C. Wong