Artikelen

Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken: Nieuwe inzichten over de toepasbaarheid van vervaltermijnen: HR 20 januari 2006, C04/313HR

Trefwoorden Vervalbedingen in het recht zijn bepalingen waarmee terdege rekening dient te worden gehouden. Wanneer namelijk een schuldenaar zich op een verval van recht van zijn schuldeiser kan beroepen, heeft deze laatste het nakijken, zijn rechten zijn dan
Auteurs T.H.M. van Wechem en M.H. Wissink
 • T.H.M. van Wechem

  M.H. Wissink

Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken: Koop: inzicht in de verhouding tussen artikel 7:17 BW en nadere contractuele afspraken: HR 23 december 2005, C04/294HR

Trefwoorden overeenkomst, verkoper, uitleg, verkoop, beding, normaal gebruik, onroerende zaak, koopovereenkomst, gebrek, ondernemer
Auteurs T.H.M. van Wechem en M.H. Wissink
 • T.H.M. van Wechem

  M.H. Wissink

Tijdschrift Contracteren
Column

Auteursrechtelijk contractenrecht

Trefwoorden auteursrecht, overeenkomst, exploitant, gebruiker, licentie, aanbeveling, auteur, contract, exploitatie, exploitatieovereenkomst
Auteurs F.W. Grosheide
 • F.W. Grosheide

Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken: Wederom afgebroken onderhandelingen: HR 3 februari 2006, C04/274HR

Trefwoorden In onze vorige rubriek (Contracteren 2005, nr. 4) besteedden wij aandacht aan het arrest van de Hoge Raad van 12 augustus 2005, waarin de Hoge Raad zijn eerdere arresten over het onderwerp afgebroken onderhandelingen ordende en - zo wij menen - de
Auteurs T.H.M. van Wechem en M.H. Wissink
 • T.H.M. van Wechem

  M.H. Wissink

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Branchebeschermingsovereenkomsten, 'bestemmingsbepalingen' en artikel 6 Mededingingswet: Beoordeling door NMa en civiele rechter

Trefwoorden branchebeschermingsovereenkomst, Nederlandse mededingingsautoriteit, overeenkomst, mededinging, huurder, verhuur, verhuurder, huurovereenkomst, verbod, voorwaarde
Auteurs E. Boerwinkel
 • E. Boerwinkel

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Vereniging Modint en Modint Credit & Finance B.V./Raad van Bestuur NMa

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, overeenkomst, vereniging, leverancier, prijsregeling, vergoeding, afnemer, verkoopprijs, aanbeveling
Auteurs J.J.A. Coumans
 • J.J.A. Coumans

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Nogmaals over conglomerale concentraties, bewijslast en rechterlijke toetsing. Enkele juridische kanttekeningen bij het arrest General Electric/Commissie

Trefwoorden concentratie, bewijslast, rechterlijke toetsing, vliegtuig, beschikking, mededinging, merk, werk van letterkunde, wetenschap of kunst, rechtspraak, concentratietoezicht
Auteurs K. Platteau
 • K. Platteau

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Grafietkartels

Trefwoorden mededingingsregeling, toerekening, economische eenheid, beschikking, moeder, dochter, houdstervennootschap, vermoeden, producent, bewijslast
Auteurs W.T. Algera
 • W.T. Algera

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Toegang tot dossiers voor derden in mededingingszaken: een tussenstand

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, openbaarmaking, informatieverstrekking, beschikking, bewijsmateriaal, bank, inlichting, inzage, rechtspraak, handhaving
Auteurs J.M.M. van de Hel en D.J.M. de Grave
 • J.M.M. van de Hel

  D.J.M. de Grave

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Overzicht wijzigingen Nederlands mededingingsrecht in 2004-2005

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, Europese commissie, mededingingsrecht, ambtenaar, ontheffing, erkenningsregeling, bestuursorgaan, voorstel van wet, voorwaarde, zelfstandig bestuursorgaan
Auteurs D.R.A. Goris en T. Kroeze
 • D.R.A. Goris

  T. Kroeze

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Jaarrekeningprocedure

Trefwoorden jaarrekening, belanghebbende, international financial reporting standards, aandeelhouder, houdstervennootschap, vennootschap, werknemer, bestuurder, voorstel van wet, dochtermaatschappij
Auteurs A.N. Krol
 • A.N. Krol

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De vrijheid om onderhandelingen af te breken

Trefwoorden overeenkomst, gerechtvaardigd vertrouwen, contract, redelijkheid en billijkheid, voorwaarde, vergoeding, onvoorziene omstandigheden, onrechtmatige daad, schadevergoeding, rechtspraak
Auteurs J. van den Brande
 • J. van den Brande

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Jurisprudentie Effectenrecht

Trefwoorden marktmisbruik, verbod, aandeel, nietigheid, zorgplicht, toezicht, effectenrecht, overeenkomst, voorkennis, effectenverkeer
Auteurs C.W.M. Lieverse
 • C.W.M. Lieverse

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Speler of bankzitter? Een nadere beschouwing van de adviesrol van de ondernemingsraad over het sociaal plan of vergelijkbare regelingen

Trefwoorden sociaal plan, ondernemingsraad, ondernemer, vakbond, personeel, werkgever, adviesrecht, werknemer, adviesaanvraag, akkoord
Auteurs R. van der Stege
 • R. van der Stege

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Strijd der Titanen: enige opmerkingen naar aanleiding van General Electric tegen Commissie

Trefwoorden mededinging
Auteurs H.S.J. Albers
 • H.S.J. Albers

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

DaimlerChrysler/Commissie - Het GvEA verwerpt analyse agentuurovereenkomst Commissie: De rol van het 'merkbaarheidsvereiste' bij de analyse van agentuurovereenkomsten nader gedefinieerd

Trefwoorden mededinging
Auteurs H.M. Cornelissen
 • H.M. Cornelissen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Grensoverschrijdende fusie na het SEVIC-arrest

Trefwoorden fusie, vennootschap, lidstaat, verdwijnende vennootschap, verdrag, aandeelhouder, wetgeving, hof van justitie EG, vreemde vennootschap, schuldeiser
Auteurs H.J. Portengen en L. Kelkensberg
 • H.J. Portengen

  L. Kelkensberg

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De nieuwe Wet toezicht beleggingsinstellingen; overgangsperikelen

Trefwoorden beleggingsinstelling, vergunning, toezicht, jaarrekening, autoriteit financiële markten, deelnemingsrecht, paspoort, beheerder, onherroepelijkheid, prospectus
Auteurs C.J. Groffen
 • C.J. Groffen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Informatieplicht en fairness opinion

Trefwoorden aandeel, aandeelhouder, openbaar bod, autoriteit financiële markten, bestuurder, vennootschap, aanbeveling, biedingsbericht, beschikking, algemene vergadering van aandeelhouders
Auteurs J.M. Tukker
 • J.M. Tukker

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Wtk-PMP > Wft-PMP > Wte-PMP?

Trefwoorden vrijstellingsregeling, de nederlandsche bank n.v., toezicht, verbod, kredietinstelling, vennootschap, vergunning, autoriteit financiële markten, beschikking, dochtermaatschappij
Auteurs B.A. Boersma
 • B.A. Boersma