Artikelen

Tijdschrift Contracteren
Column

Sneeuw voor de zon

Trefwoorden persoonsgegeven, persoonsgegevens, toestemming, overdracht, overeenkomst, curator, opt-in, opt-out, privacy, verkoop
Auteurs G. Brunt,
 • G. Brunt,

Tijdschrift Contracteren
Discussie

Naar een betere afstemming van de controle van standaardvoorwaarden in een Europees contractenrecht

Trefwoorden beding, contract, standaardvoorwaarden, consument, vereniging, overeenkomst, consumentenovereenkomst, lidstaat, model, wetgeving
Auteurs O.O. Cherednychenko en F.W. Grosheide
 • O.O. Cherednychenko

  F.W. Grosheide

Tijdschrift Contracteren
Boekbespreking

J. Smits & S. Stijns (red.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen/Groningen: Intersentia Uitgevers 2005, 449 p.

Trefwoorden overeenkomst, grondrecht, uitleg, contract, hoofdzaak, citaat, goede trouw, openbare orde, actio pauliana, auteur
Auteurs F.W. Grosheide
 • F.W. Grosheide

Tijdschrift Contracteren
Case

Unsolicited proposals - Eigen initiatieven

Trefwoorden aanbesteding, bouw, mededinging, gelijkheidsbeginsel, innovatie, bouwsector, gemeente, idee, koop, united nations commission on international trade law
Auteurs A.G.J. van Wassenaer
 • A.G.J. van Wassenaer

Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken: Recente ontwikkelingen bij koop en algemene voorwaarden

Trefwoorden algemene voorwaarden, uitleg, verkoper, beding, verkoop, burgerlijk recht, exoneratie, overeenkomst, exoneratiebeding, verdrag
Auteurs T.H.M. van Wechem en M.H. Wissink
 • T.H.M. van Wechem

  M.H. Wissink

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Market Food Group/de Broodpiraat

Trefwoorden maximumprijs, franchiseovereenkomst, overeenkomst, mededinging, verdrag, verticale prijsbinding, leverancier, marktaandeel, samenwerkingsovereenkomst detailhandel, standplaats
Auteurs C.E. Schillemans
 • C.E. Schillemans

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Hof van Justitie (Grote Kamer) 22 februari 2005, Commissie/max.mobil telekommunikationservice GmbH, zaak C-141/02P, n.n.g. in de Jur.

Trefwoorden beschikking, lidstaat, verdrag, vergoeding, vergunning, betaling, global system for mobile communications, ontvankelijkheid, rechtsgevolg, staatssteun
Auteurs B.J. Drijber
 • B.J. Drijber

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De eerste serie bouwbesluiten van de NMa: meten met twee maten?

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, bouwsector, versnelde behandeling, minister van economische zaken, aanbesteding, belastingdienst, verbod, machtiging, hof van justitie EG, informatieverstrekking
Auteurs D.P. Kuipers
 • D.P. Kuipers

Tijdschrift Markt & Mededinging
Boekbespreking

Prof. Mr M.R. Mok: Kartelrecht I Nederland

Trefwoorden auteur, kartelrecht, mededingingsrecht, groepsvrijstelling, handhaving, mededinging, Nederlandse mededingingautoriteit, Europees mededingingsrecht, Europese commissie, licentieovereenkomst
Auteurs E.H. Pijnacker Hordijk
 • E.H. Pijnacker Hordijk

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Richtlijn oneerlijke handelspraktijken: een eerlijk compromis

Trefwoorden vrij verkeer van goederen en diensten
Auteurs B.J. Drijber
 • B.J. Drijber

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

De Goksaga wederom vervolgd: De Lotto/Ladbrokes

Trefwoorden vrij verkeer van personen
Auteurs M. de Koning en J.C.M. van der Beek
 • M. de Koning

  J.C.M. van der Beek

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Streekgewest Westelijk Noord-Brabant: verduidelijking van de kring van beroepsgerechtigden onder de steunregels

Trefwoorden staatssteun
Auteurs K.J. Defares en S.M. Goossens
 • K.J. Defares

  S.M. Goossens

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Grensoverschrijdende fusie op de Nederlandse Antillen

Trefwoorden fusie, vennootschap, memorie van toelichting, verkrijgende rechtspersoon, verdwijnende vennootschap, vreemde rechtspersoon, zetelverplaatsing, rechtsvorm, lidstaat, besloten vennootschap
Auteurs B.C. Cornelisse
 • B.C. Cornelisse

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Publicatieplicht na faillissement

Trefwoorden jaarrekening, bestuurder, faillissement, vennootschap, ontheffing, curator, handelsregister, publicatieplicht, afgifte, algemene vergadering van aandeelhouders
Auteurs T.B. Leeflang
 • T.B. Leeflang

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Nieuwe regels voor closed-end fondsen

Trefwoorden prospectus, deelnemingsrecht, aanbiedingsverbod, merk, vergunning, vrijstellingsregeling, belegger, autoriteit financiële markten, beleggingsfonds, financiële bijsluiter
Auteurs A.B.A. Doodeheefver
 • A.B.A. Doodeheefver

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Ondernemingsfinanciering; enige fiscale kanttekeningen

Trefwoorden krediet, rente, verbonden lichaam, vennootschap, fiscale eenheid, cap, vreemd vermogen, vennootschapsbelasting, belastingplichtige, fiscaal
Auteurs J. Smits
 • J. Smits

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Onsplitsbaarheid van het ontslag van een statutair bestuurder

Trefwoorden ontslag, statutair bestuurder, bestuurder, arbeidsrecht, vennootschap, arbeidsovereenkomst, werknemer, ontslagbesluit, ontslagname, kennelijk onredelijk ontslag
Auteurs H.T. ten Have
 • H.T. ten Have

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Nota Boetestelsel in financiële wetgeving: beoogde wijzigingen ten opzichte van het huidige regime

Trefwoorden financieel toezichthouder, bestuurder, bestuurlijke boete, algemene maatregel van bestuur, wetgeving, handhaving, ministerie van financiën, financiële sector, voorstel van wet, vennootschap
Auteurs C.A. Doets
 • C.A. Doets

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Audilux, externe werking besluitvormings- en vertegenwoordigingsgebreken

Trefwoorden bestuurder, vertegenwoordiging, vennootschap, aandeel, overeenkomst, gevolmachtigde, licentieovereenkomst, stemrecht, werknemer, algemene vergadering van aandeelhouders
Auteurs C.J. Groffen
 • C.J. Groffen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De vennootschapsbelasting op de schop

Trefwoorden fiscaal, dochter, vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid, verlies, herziening, afschrijving, groepsrentebox, lidstaat
Auteurs F.N.P.F.P van Kuijk
 • F.N.P.F.P van Kuijk