Artikelen

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Jurisprudentie

Hoe exclusief is exclusief? Over de juridische status van de 685-procedure en de contractuele vergoeding

HR 2 april 2004, JAR 2004/112 (Drankencentrale Waterland B.V./Blakborn) en HR 10 december 2004, JAR 2005/12 (Vermeulen/Koninklijke...

Trefwoorden 'Exclusiviteit' ontbindingsbeschikking, contractuele afvloeiingsregeling, redelijkheid en billijkheid, Baijings, Staten Bank/Fiet
Auteurs C.J. Loonstra en L.G. Verburg
 • C.J. Loonstra

  L.G. Verburg

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Discussie

Renoveren of restaureren als alternatief voor het geleidelijk afbreken, doen vervallen of tijdelijk stutten

Trefwoorden arbeidsrecht, collectieve arbeidsovereenkomst, sociaal recht, vereniging, werknemer, wetgeving, aanverwantschap, afbraak, ambtenaar, arbeidsmarkt
Auteurs H.W.M.A. Staal
 • H.W.M.A. Staal

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Jurisprudentie

Kanttekeningen bij de toelaatbaarheid van verplichte vervroegde pensionering

HR 8 oktober 2004, JAR 2004/258 (Van Pelt/Martinair)

Trefwoorden leeftijdsontslag vliegers, verplichte pensionering bij 56 jaar, geen verboden onderscheid naar leeftijd, overgangsrecht Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
Auteurs A.T.J.M. Jacobs
 • A.T.J.M. Jacobs

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Clementie en de modernisering van de EG-mededingingsregels

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededeling, verdrag, lidstaat, mededingingsrecht, bewijsmiddel, Europese commissie, toestemming, voorwaarde, beschikking
Auteurs Ch.R.A. Swaak en M.R. Mollica
 • Ch.R.A. Swaak

  M.R. Mollica

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Mededinging: een leidend principe in het aanbestedingsrecht?

Trefwoorden mededinging, aanbesteding, Nederlandse mededingingsautoriteit, hof van justitie EG, aanbestedende dienst, lidstaat, mededingingsregeling, transparantie, gelijke behandeling, vraagzijde
Auteurs M.O. Meulenbelt
 • M.O. Meulenbelt

Tijdschrift Markt & Mededinging
Annotatie:

UNETO-VNI, zaaknummer 2157-66, Besluit van de d-g NMa, 22 juli 2004. Lidmaatschapsregelingen brancheorganisatie

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, statuut, brancheorganisatie, marktaandeel, mededinging, ondernemer, bestuurder, ontheffing, richtsnoeren samenwerking bedrijven, verbod
Auteurs R.N.M. Wesseling
 • R.N.M. Wesseling

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De toepassing van de artikelen 6 en 24 Mededingingswet door de NMa in 2004

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, aanbesteding, mededinging, bank, stichting, last onder dwangsom, verbod, netwerkdienst, levering, ondernemingsvereniging
Auteurs R. Wesseling en E.J. Offers
 • R. Wesseling

  E.J. Offers

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Rechtspraak over de Mededingingswet in 2004

Trefwoorden economische machtspositie, groepsvrijstelling, hof van justitie EG, Nederlandse mededingingsautoriteit, mededingingsrecht, mededinging, gemeente, overeenkomst, voorwaarde, rechtspraak, economische machtspositie, groepsvrijstelling, hof van justitie EG
Auteurs M.A. de Jong en M.L. Pigmans
 • M.A. de Jong

  M.L. Pigmans

Tijdschrift Contracteren
Column

Ad Fontes!

Trefwoorden contract, ondernemer, redelijkheid en billijkheid, burgerlijk recht, citaat, handelsrecht, uitleg, arbitrage, arbitrale uitspraak, beginsel van verbindende kracht
Auteurs F.W. Grosheide
 • F.W. Grosheide

Tijdschrift Contracteren
Case

Enkele contractuele aspecten van technologieoverdracht

Trefwoorden overeenkomst, mededinging, licentiehouder, royalty, licentiegever, verdrag, licentie, marktaandeel, technologieoverdracht, conversie
Auteurs E.R. Vollebregt
 • E.R. Vollebregt

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De 'vereenvoudigde' procedure voor benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen van een BV

Trefwoorden bestuurder, ontslag, aanwijzing, commissaris, vennootschap, statuut, raad van commissarissen, aandeelhouder, voordracht, algemene vergadering van aandeelhouders
Auteurs I. Wagenaar
 • I. Wagenaar

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De geschillenregeling: tien suggesties voor verbetering

Trefwoorden aandeelhouder, vennootschap, geschillenregeling, overname, aandeel, belanghebbende, beschikking, nevenvordering, aandelenoverdracht, rechterlijke bevoegdheid
Auteurs R.B. Gerretsen
 • R.B. Gerretsen

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De BV als belastingsubject?

Trefwoorden fiscaal, vennootschapsbelasting, rechtsvorm, winstbelasting, aandeelhouder, inkomstenbelasting, transparantie, belastingheffing, ondernemer, herziening
Auteurs S.J. Mol-Verver
 • S.J. Mol-Verver

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Consolidatiecriteria, -kring en -plicht: Vanuit communautair oogpunt, Nederlandse regels en geautoriseerde IFRSs

Trefwoorden consolidatie, geconsolideerde jaarrekening, lidstaat, dochteronderneming, houdstervennootschap, enkelvoudige jaarrekening, joint venture, aandeel, voorwaarde, aandeelhouder
Auteurs H. Beckman
 • H. Beckman

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving - Dutch GAAP?

Trefwoorden jaarrekening, generally accepted accounting principles, voorstel van wet, aanbeveling, maatschappelijk verkeer, stichting, boekjaar, bank, geconsolideerde jaarrekening, international financial governance
Auteurs J.W. Berk, R. Lodewijk en S.A. Veerman
 • J.W. Berk

  R. Lodewijk

  S.A. Veerman

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Financiƫle instrumenten en de rubricering ervan in de jaarrekening onder IFRS

Trefwoorden uitgevende instelling, preferent aandeel, financieel instrument, international financial reporting, dividend, dividenduitkering, contract, eigen vermogen, vreemd vermogen, aandeel
Auteurs C.M. Harmsen
 • C.M. Harmsen

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Recente ontwikkelingen financiƫle dienstverlening binnen de EU: arresten Caixa en Paul

Trefwoorden vrij verkeer van goederen
Auteurs J.C.M. van der Beek
 • J.C.M. van der Beek

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

De strafrechtelijke bescherming van de euro tegen valsemunterij: Implementatie van Kaderbesluit 2000/383/JBZ in het Nederlandse strafrecht

Trefwoorden Europees strafrecht
Auteurs A.J. Eertink
 • A.J. Eertink

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Het Duitse statiegeldstelsel, hergebruik of definitief verwijderd? Statiegeld voor wegwerpflessen,de Verpakkingsrichtlijn en artikel 28 EG

Trefwoorden vrij verkeer van goederen
Auteurs W.T. Algera
 • W.T. Algera

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Arrest British Horseracing Board/William Hill: het einde van de spin-offtheorie in het databankrecht?

Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs F.C. Folmer
 • F.C. Folmer