Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Pearle/Hoofdbedrijfschap Ambachten

Trefwoorden heffing, hof van justitie EG, sociaal economische raad, staatssteun, financiering, parafiscale heffing, uitleg, begunstigde, beschikking, betaling
Auteurs S. Verschuur
 • S. Verschuur

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De toepassing van artikel 24 Mw door de NMa in 2003

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, economische machtspositie, marktaandeel, gemeente, levering, bus, stichting ter exploitatie van naburige rechten, handhaving, hof van justitie E
Auteurs J. Hettema
 • J. Hettema

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

Nieuw Brussels procesrecht: de Europese Executoriale Titel en het Europese betalingsbevel

Trefwoorden Europees internationaal privaatrecht
Auteurs B.J. van het Kaar
 • B.J. van het Kaar

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Op welk moment wordt het legal privilege geschonden? Beschikking president Hof van Justitie EG 27 september 2004, C-7/04 P(R)

Trefwoorden mededinging
Auteurs C.T. Dekker
 • C.T. Dekker

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Vennootschappelijk belang

Trefwoorden vennootschap, bestuurder, aandeelhouder, commissaris, rechtshandeling, houdstervennootschap, concern, corporate governance code, dochter, raad van commissarissen
Auteurs E.C. Stienstra
 • E.C. Stienstra

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Benoemingsprocedure commissarissen onder de nieuwe structuurwet

Trefwoorden raad van commissarissen, commissaris, algemene vergadering, voordracht, ondernemingsraad, aanbeveling, mededeling, vennootschap, aanwijzing, oproeping
Auteurs C.J. Groffen
 • C.J. Groffen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden

Trefwoorden algemene voorwaarden, forumkeuze, verdrag, confirmatie, jurisdictieclausule, mondelinge overeenkomst, vennootschap, vormvereiste, overeenkomst, schriftelijke overeenkomst
Auteurs V.L. van den Berg
 • V.L. van den Berg

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Wettelijke rente: schadevergoeding zonder gedoe

Trefwoorden schade, wettelijke rente, schadevergoeding, redelijkheid en billijkheid, consument, accijnsbelasting, beperkende werking, betaling, rechtszekerheidsbeginsel, vennootschap
Auteurs M.K.Z. Groot
 • M.K.Z. Groot

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Enige kanttekeningen bij het voorstel tot wijziging van het financiƫle steunverbod in de tweede EEG-richtlijn

Trefwoorden vennootschap, aandeelhouder, voorwaarde, bestuurder, schuldeiser, verzet, naamloze vennootschap, aandeel, algemene vergadering, krediet
Auteurs P.J. Janssen
 • P.J. Janssen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Tegenstrijdig belang rechtsvergelijkend bezien

Trefwoorden vennootschap, bestuurder, aandeelhouder, algemene vergadering van aandeelhouders, belangenverstrengeling, statuut, risico, E-business, model, interest
Auteurs J.C. Maris
 • J.C. Maris

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De elektronische volmacht en elektronisch stemmen

Trefwoorden volmacht, aandeelhouder, vennootschap, algemene vergadering van aandeelhouders, aandeel, volmachtverlening, corporate governance code, statuut, gevolmachtigde, stemrecht
Auteurs V.S. Jansen
 • V.S. Jansen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Hoge Raad geeft uitsluitsel over heffing overdrachtsbelasting bij verwerving belang in een onroerende-zaaklichaam

Trefwoorden onroerende zaak, maatschap, overdrachtbelasting, aandeel, rechtspersoonlijkheid, vennootschap, economisch eigendom, economische eigendom, belanghebbende, heffing
Auteurs J.B.C. Kin en J.W. Rompen
 • J.B.C. Kin

  J.W. Rompen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Beslag op kredietruimte

Trefwoorden bank, beslagene, kredietovereenkomst, wilsrecht, beslaglegger, derdenbeslag, executoriaal beslag, conservatoir beslag, executierecht, krediet
Auteurs C.Y. van Megchelen
 • C.Y. van Megchelen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Het rechtskarakter van automatische incasso en stornering

Trefwoorden bank, schuldenaar, betaling, automatische incasso, girale betaling, stornering, schuldeiser, ontbindende voorwaarde, terugstorting, opschortende voorwaarde
Auteurs A.J. Haasjes
 • A.J. Haasjes

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Juridische fusie en 403-verklaring

Trefwoorden vennootschap, 403-verklaring, aansprakelijkheid, fusie, schuldeiser, juridische fusie, groepsmaatschappij, verdwijnende vennootschap, contractspartij, schuld
Auteurs H.J. Portengen en N.R.M. Crouwers
 • H.J. Portengen

  N.R.M. Crouwers

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De algemene vergadering van aandeelhouders in 2005

Trefwoorden algemene vergadering, vennootschap, bestuurder, raad van commissarissen, aanwijzing, aandeelhouder, algemene maatregel van bestuur, statuut, international financial recht, jaarrekening
Auteurs B.J. Kuck
 • B.J. Kuck

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Artikel 39 Fw en ROZ-garantie: water en vuur?

Trefwoorden verhuur, verhuurder, garantie, bank, curator, huurder, huur, opzegging, opeising, betaling
Auteurs M. Kolkman
 • M. Kolkman

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Het toezicht van de AFM onder de Wet marktmisbruik

Trefwoorden autoriteit financiƫle markten, voorstel van wet, toezicht, openbaarmaking, uitgevende instelling, voorkennis, marktmisbruik, handel, verplichting tot openbaarmaking, lidstaat
Auteurs C.P.W. Saes
 • C.P.W. Saes

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De vervanging van de WOR door de WMW; een vooruitgang?

Trefwoorden medezeggenschap, voorstel van wet, werknemer, ondernemer, sociaal economische raad, collectieve arbeidsovereenkomst, vennootschap, geschilbeslechting, ondernemingsraad, overeenkomst
Auteurs C.N. Korteweg
 • C.N. Korteweg