Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Wetgeving

De wijzigingen van de Mededingingswet

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, voorstel van wet, mededingingsrecht, zelfstandig bestuursorgaan, amendement, ontheffing, wetgeving, aanwijzing, ambtenaar, medewerkingplicht
Auteurs M.A. de Jong
 • M.A. de Jong

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Kroniek Mededingingsrecht 2003

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededingingsrecht, vereniging, mededinging, staat der nederlanden, verbod, overeenkomst, voorwaarde, hof van justitie EG, belanghebbende
Auteurs E.D. Elias en T.O.E. Pekelharing
 • E.D. Elias

  T.O.E. Pekelharing

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

Zorg & mededinging: meer marktwerking, meer mededingingsrecht

Trefwoorden mededinging
Auteurs J.C.A. Houdijk
 • J.C.A. Houdijk

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Positiebepaling van de Hoge Raad bij het ontwikkelen van maatstaven voor bestuurdersaansprakelijkheid

Trefwoorden bestuurder, aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, bestuursaansprakelijkheid, schuldeiser, faillissement, schade, werknemer, bewuste roekeloosheid, hoofdelijke aansprakelijkheid
Auteurs M.H.J. van Maanen
 • M.H.J. van Maanen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Samenloop van omstandigheden omtrent vergoeding bij beeindiging arbeidsovereenkomst met gouden parachute

Trefwoorden ontslagregeling, contract, vergoeding, redelijkheid en billijkheid, werknemer, beëindiging arbeidsovereenkomst, beëindigingvergoeding, vennootschap, betaling, kennelijk onredelijk ontslag
Auteurs H.T. ten Have
 • H.T. ten Have

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Extreme makeover op Curacao

Trefwoorden bestuurder, vennootschap, aandeel, aandeelhouder, jaarrekening, ontslag, aanwijzing, commissaris, zetelverplaatsing, algemene vergadering van aandeelhouders
Auteurs S.R. Hagen
 • S.R. Hagen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Gedwongen overlegging due diligence rapport

Trefwoorden verkoper, due diligence, vennootschap, rechtmatigheid, onderhandse akte, afgifte, exhibitieplicht, koopovereenkomst, overnameovereenkomst, overeenkomst
Auteurs M.M. van den Broek
 • M.M. van den Broek

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De plaatsvervangend bestuurder

Trefwoorden bestuurder, vennootschap, aanwijzing, aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, handelsregister, joint venture, statuut, vertegenwoordiging, voordracht
Auteurs P.R. Leguit
 • P.R. Leguit

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

790090/BJU/V&O no12/2001

Trefwoorden lidstaat, verbod, toezicht, uitgevende instelling, voorkennis, informatieverstrekking, autoriteit financiële markten, besloten kring, prospectus, aanbieding van effecten
Auteurs M. Groeneveld
 • M. Groeneveld

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Inningsbevoegdheid van dividend bij verpanding van aandelen: (g)een uitgemaakte zaak?

Trefwoorden aandeel, dividend, pandhouder, vennootschap, pandgever, pandrecht, inning, aandeelhouder, stil pandrecht, pandakte
Auteurs B.C. Wilton
 • B.C. Wilton

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Onverschuldigde betaling na faillissement

Trefwoorden betaling, curator, vergissing, onverschuldigde betaling, ontvanger, voorwaarde, schuld, faillietverklaring, faillissement, vennootschap
Auteurs A. Stellingwerff Beintema
 • A. Stellingwerff Beintema

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Bepalingen omtrent de invloed van due diligence onderzoek op de afdwingbaarheid van garanties

Trefwoorden garantie, verkoper, due diligence, gebrek, vennootschap, geldkrediet, overname, afgifte, bezit, hoofdzaak
Auteurs E.A. de Best
 • E.A. de Best

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De lange armen van Amerikaanse antitrustwetgeving

Trefwoorden handel, wetgeving, Sherman act, voorzienbaarheid, fusie, verkoop, fabrikant, vennootschap, antitrustwetgeving, overeenkomst
Auteurs M.M. van der Wees-Hemmers
 • M.M. van der Wees-Hemmers

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Toegang tot cassatie wegens schending van de Corporate Governance Code

Trefwoorden vennootschap, algemene maatregel van bestuur, uitleg, aanwijzing, corporate governance code, delegatie, lagere rechter, vennootschapsrecht, wetgevende bevoegdheid, wetgeving
Auteurs M.C. Schouten
 • M.C. Schouten

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Het besloten-kring-criterium van artikel 3 Wte 1995 nu en na in werking treden van de Wet op het financieel toezicht

Trefwoorden besloten kring, aanbieding van effecten, vereniging, autoriteit financiële markten, aandeelhouder, voorstel van wet, besloten kring-criterium, circulaire, financieel toezicht, uitgevende instelling
Auteurs A.C. Spruijt
 • A.C. Spruijt

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Flexibilisering van het BV-recht en enkele voorgestelde wijzigingen in het kapitaalbeschermingsrecht

Trefwoorden vennootschap, aandeel, nominale waarde, schuldeiser, inbreng, aanbeveling, accountant, stortingsplicht, bestuurder, verbod
Auteurs E.T.M. van Veggel
 • E.T.M. van Veggel