Artikelen

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Artikel

De arbeidsovereenkomst in internationaal privaatrechtelijk perspectief. Drie kernvragen voor de Nederlandse jurist

Trefwoorden werknemer, arbeidsovereenkomst, werkgever, verdrag, overeenkomst, rechterlijke bevoegdheid, arbeidsmarkt, ontslag, lidstaat, arbeidsverhouding
Auteurs Z. Even en E. van Kampen
 • Z. Even

  E. van Kampen

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Jurisprudentie

Overgang van onderneming in de cateringbranche. Of hoe een kijkje in de keuken cruciaal wordt

HvJ EG 20 november 2003, Zaak C-340/01, JAR 2003/98 (Sodexho)

Trefwoorden overgang van onderneming, identiteit van de onderneming, Spijkers-criteria, schoonmaakbranche, overdracht van materiële activa
Auteurs E.N. Franx-Schaap en M.L. Lennarts
 • E.N. Franx-Schaap

  M.L. Lennarts

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Toetreding: de gevolgen voor het mededingingsbeleid in vogelvlucht

Trefwoorden toetreding, lidstaat, concentratie, overeenkomst, concentratietoezicht, mededinging, rechtscollege, wetgeving, groepsvrijstelling, handhaving
Auteurs S.J.H. Evans
 • S.J.H. Evans

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

CR Delta VRV

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, afnemer, mededinging, getrouwheidskorting, onrechtmatigheid, marktaandeel, inseminatie, bewijslast, economische machtspositie, merk
Auteurs M.E. van Wissen en C. Hubert
 • M.E. van Wissen

  C. Hubert

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudantie

Van den Bergh Foods vs Commissie, T-65/98

Trefwoorden overeenkomst, mededinging, verkoop, exclusiviteitbeding, producent, voorwaarde, exclusiviteit, leverancier, merk, beschikking
Auteurs M.M. Slotboom en A. ter Heegde
 • M.M. Slotboom

  A. ter Heegde

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Aanbevelingen van ondernemersverenigingen en het kartelverbod

Trefwoorden aanbeveling, ondernemersvereniging, vereniging, kartelverbod, besluiten van ondernemersverenigingen, Nederlandse mededingingsautoriteit, brancheorganisatie, mededinging, wilsovereenstemming, betaling
Auteurs K. Schillemans
 • K. Schillemans

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De toepassing van het kartelverbod door de NMa in 2003

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, overeenkomst, samenwerkingsverband, ontheffing, bank, marktaandeel, schade, verbod, telegiro
Auteurs I.W. VerLoren van Themaat
 • I.W. VerLoren van Themaat

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Naming and Shaming - paal en perk aan het persbeleid van de NMa?

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, grondrecht, vrijheid van meningsuiting, Europees hof voor de rechten van de mens, onrechtmatigheid, politie, rechtmatigheid, vermoeden, algemeen belang, belangenafweging
Auteurs P.J. Kreijger
 • P.J. Kreijger

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Kroniek Concentratiecontrole 2003

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, concentratie, zeggenschap, concentratietoezicht, economische machtspositie, mededinging, overname, producent, relevante markt, marktaandeel
Auteurs L.E.J. Korsten, M.A. Langman en M. van Wanroij
 • L.E.J. Korsten

  M.A. Langman

  M. van Wanroij

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Toezicht en rechtspleging inzake jaarrekeningen

Trefwoorden jaarrekening, toezicht, autoriteit financiële markten, accountant, accountantsverklaring, beleggingsinstelling, bank, beursgenoteerde onderneming, belanghebbende, Europese unie
Auteurs H. Beckman
 • H. Beckman

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Een 'onbezorgd pensioen' zonder tussenkomst van een rechter: Werkelijkheid of utopie?

Trefwoorden pensioenfonds, pensioen, werkgever, werknemer, bestuurder, pensioen- en verzekeringskamer, pensioenregeling, fiscaal, toezicht, verzekeraar
Auteurs E. Bergamin
 • E. Bergamin

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Samenloop van enquêteprocedure en andere mogelijke rechtsgangen waaronder een beroepsprocedure op grond van artikel 26 WOR

Trefwoorden ondernemingsraad, voorlopige voorziening, procedure in hoger beroep, enquête, kort geding, vakbond, enquêterecht, sociaal economische raad, kortgedingrechter, ondernemer
Auteurs M.M. Tuijtel
 • M.M. Tuijtel

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Strafrechtelijke procedures: handel met voorkennis

Trefwoorden bewijslast, voorkennis, handel met voorkennis, insider, bewijsmiddel, openbaarmaking, belegger, verbod, autoriteit financiële markten, tenlastelegging
Auteurs D.S. Schreuders
 • D.S. Schreuders

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De hervorming van het Europese mededingingsrecht: Achtergronden van de hervorming

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, concentratie, lidstaat, fusie, concentratietoezicht, verbod, Europees mededingingsrecht, Europese commissie, overeenkomst
Auteurs S. Beeston
 • S. Beeston

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Arbeidspensioenen en grensoverschrijdend verkeer van pensioenuitvoerders en van werknemers

Trefwoorden werknemer, pensioenregeling, pensioenfonds, lidstaat, verzekeraar, pensioen, fiscaal, waardeoverdracht, voorwaarde, werkgever
Auteurs E. Lutjens
 • E. Lutjens

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Is de EU-Insolventieverordening haar doel voorbij gestreefd? Van forumshopping en rechtsonzekerheid in de Europese insolventiepraktijk

Trefwoorden vennootschap, lidstaat, schuldeiser, schuldenaar, statutaire zetel, concern, Europese unie, rechtspraak, vermoeden, curator
Auteurs A.P.G. Gielen
 • A.P.G. Gielen

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Energie-infrastructuur en third party access

Trefwoorden voorwaarde, netbeheerder, Nederlandse mededingingsautoriteit, ontheffing, investering, lidstaat, mededingingsrecht, beheerder, beschikking, exclusiviteit
Auteurs M. de Rijke
 • M. de Rijke

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Toezicht in de energiesector: Met het oog op daadwerkelijke mededinging en doeltreffende marktwerking

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, toezicht, netbeheerder, minister van economische zaken, toezichthouder, aanwijzing, aansprakelijkheid, mededinging, bezwaarschrift, interne markt
Auteurs M.G.A.M. Custers
 • M.G.A.M. Custers

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Toezicht en sancties in de nieuwe energiewetgeving: geen sinecure

Trefwoorden netbeheerder, aanwijzing, toezicht, energiebedrijf, aandeel, last onder dwangsom, aandeelhouder, beheerder, economisch eigendom, economische eigendom
Auteurs J.E. Janssen
 • J.E. Janssen

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Privatiseer, maar met mate…? De privatisering van de Nederlandse energiesector nader beschouwd

Trefwoorden eigendom, netbeheerder, energiebedrijf, toezicht, economische eigendomsoverdracht, aandeelhouder, economisch eigendom, economische eigendom, hof van justitie EG, juridisch eigendom
Auteurs P.A. Josephus Jitta en H.A. Schaap
 • P.A. Josephus Jitta

  H.A. Schaap