Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Rechtspraak over de Mededingingswet in 2000

Auteurs W. Knibbeler en C.E. Schillemans
 • W. Knibbeler

  C.E. Schillemans

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Juridische fusie: grenzeloze mogelijkheden?

Trefwoorden juridische fusie, fusie, vennootschap, statuut, lidstaat, Europese vennootschap, dochter, Europese unie, moeder, aandeelhouder
Auteurs G. van Solinge en P.J. van der Korst
 • G. van Solinge

  P.J. van der Korst

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren

Trefwoorden aandeelhouder, vennootschap, fusie, aandeel, bestuurder, dividend, statuut, werknemer, Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap
Auteurs J.O. van Klinken
 • J.O. van Klinken

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

'Controlled Auctions': Enige kanttekeningen

Trefwoorden verkoper, binding, controlled auction, exclusiviteit, goede trouw, due diligence, aansprakelijkheid, transparantie, voorwaarde, geldkrediet
Auteurs R.A.I. Snethlage
 • R.A.I. Snethlage

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Fusies van beursfondsen

Trefwoorden aandeel, doelvennootschap, openbaar bod, biedingsbericht, voorwaarde, aandeelhouder, mededeling, Nederlandse mededingingsautoriteit, biedprijs, fusie
Auteurs P.E.B. Corten
 • P.E.B. Corten

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Methoden van Fusie

Trefwoorden fusie, vennootschap, overname, aandelenfusie, juridische fusie, activa, aandeel, bedrijfsfusie, risico, garantie
Auteurs M.A. Koopal
 • M.A. Koopal

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Het due diligence onderzoek: Vrijwillige en onvrijwillige beperkingen

Trefwoorden due diligence, verkoper, garantie, onderzoeksplicht, overname, mededelingsplicht, voorkennis, algemeen burgerlijk pensioenfonds, letter of intent, informatieverstrekking
Auteurs H.H. Kersten
 • H.H. Kersten

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Champagne in de ijskast? Ofwel het belang van een doordachte meldingsstrategie

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, overname, marktaandeel, mededinging, toestemming, concentratie, voorwaarde, economische machtspositie, fusie, verbod
Auteurs A.S. Bijleveld
 • A.S. Bijleveld

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

EEX-verordening treedt in werking per 1 maart 2002

Trefwoorden Europees internationaal privaatrecht
Auteurs J.J. van Haersolte-van Hof
 • J.J. van Haersolte-van Hof

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

De herziening van de De Minimis Bekendmaking

Trefwoorden mededinging
Auteurs G. Oosterhuis
 • G. Oosterhuis

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Vergelijkende reclame in vrije beroepen: de octrooigemachtigden slaan terug

Trefwoorden mededinging
Auteurs E.R. Vollebregt
 • E.R. Vollebregt

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Nieuwe fiscale regels voor de exchangeable obligatielening

Trefwoorden vennootschap, aandeel, vennootschapsbelasting, obligatielening, verlies, optie, inkomstenbelasting, aftrekbaarheid, verbonden lichaam, deelnemingsvrijstelling
Auteurs J.F.M. de Beer
 • J.F.M. de Beer

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Het vonnis in de Content-zaak onder de loep genomen

Trefwoorden optie, personeelsoptie, aandeel, voorkennis, tenlastelegging, vennootschap, uitleg, bestendige gedragslijn, beursgenoteerd effect, ingekocht aandeel
Auteurs H.J.Th. Biemond
 • H.J.Th. Biemond

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Schadevergoeding wegens waardevermindering van aandelen

HR 15 juni 2001, RvdW 2001, 113

Trefwoorden vennootschap, aandeelhouder, schade, algemeen burgerlijk pensioenfonds, aandeel, maatschap, accountant, schadevergoeding, coƶperatie, waardedaling
Auteurs M.A. Huizinga
 • M.A. Huizinga

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Aandelen zonder stemrecht?

Trefwoorden aandeel, stemrecht, pandrecht, naamloze vennootschap, pandhouder, vennootschap, werknemer, openbare orde, aandeelhouder, geplaatst kapitaal
Auteurs M.F. Marcusse en B. Mulder ten Kate
 • M.F. Marcusse

  B. Mulder ten Kate

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De mogelijkheid van verrekening bij een achtergestelde lening

Hof Den Haag 31 oktober 2000, JOR 2001, 41 (mr. Buter q.q./Besix)

Trefwoorden verrekening, schuldeiser, schuldenaar, faillissement, betaling, achtergestelde lening, bankgarantie, curator, achtergestelde vordering, kredietwaardigheid
Auteurs E.E. Thijssen en K. Rutten
 • E.E. Thijssen

  K. Rutten

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Rechten van werknemers bij overgang van onderneming

Trefwoorden faillissement, werknemer, overgang van onderneming, voorstel van wet, curator, arbeidsrecht, amendement, arbeidsovereenkomst, opzegging, ondernemingsraad
Auteurs J.C. Maris
 • J.C. Maris

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Hoge Raad in Sobi/Sijtsema

HR 13 oktober 2000, NJ 2000, 699

Trefwoorden coƶperatie, schade, aandeelhouder, vennootschap, bestuurder, aandeel, onrechtmatige daad, afgeleide schade, bedrijfsvoering, algemeen burgerlijk pensioenfonds
Auteurs T.E. Lambooy en D. van Strien
 • T.E. Lambooy

  D. van Strien

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De baggeroorlog: aantasting van de samenwerkingsovereenkomst?

Beschikking van de OK van 4 juli 2001

Trefwoorden bestuurder, raad van commissarissen, samenwerkingsovereenkomst, aandeelhouder, bestuursbesluit, beschikking, vennootschap, gebrek, vernietiging besluit, algemene vergadering
Auteurs J.M. Tukker
 • J.M. Tukker

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De toepasselijkheid van de Wte 1995, Ser-fusiegedragsregels en Wmz 1996 op in Nederland genoteerde buitenlandse vennootschappen

Trefwoorden sociaal economische raad, vennootschap, aandeel, openbaar bod, belegger, notering, zeggenschap, bij uitgifte, effectenbeurs, effectenverkeer
Auteurs P. van der Zanden
 • P. van der Zanden