Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

ONTHEFFINGSVERZOEK METRO HOLLAND B.V. EN NS-STATIONS B.V., KLACHT SPITS B.V., ZAAKNRS. 1405 EN 1584

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, metro, overeenkomst, mededinging, noodzakelijkheid, verspreiding, relevante markt, exclusiviteitbeding, kartelverbod, afzet
Auteurs H.H.P. Lugard
 • H.H.P. Lugard

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Reactie op naschrift van Van der Meulen

Trefwoorden administratief recht, mededingingsrecht, mededeling, niet-ontvankelijkheid, ontheffing, concentratie, dictum, Nederlandse mededingingsautoriteit, overeenkomst, rechtsbescherming
Auteurs J.R. van Angeren en J.E.M. Polak
 • J.R. van Angeren

  J.E.M. Polak

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Het Commissievoorstel voor een nieuwe Verordening 17: het handvest van de Brusselse revolutie

Trefwoorden nationale mededingingsautoriteit, beschikking, overeenkomst, lidstaat, mededingingsrecht, aanmelding, handel, ontheffing, bewijslast, groepsvrijstelling
Auteurs E.H. Pijnacker Hordijk
 • E.H. Pijnacker Hordijk

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

NOS EN HMG TEGEN D-G NMA MET ALS DERDE-PARTIJ DE TELEGRAAF, PRES. RB. ROTTERDAM 22 JUNI 2000, SECTOR BESTUURSRECHT, GEV. ZAKEN VMEDED 00/0903-SIMO EN 00/1187-SIMO

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, last onder dwangsom, rechtmatigheid, schorsing, belangenafweging, levering, opschorting, kort geding, termijn beroep, verstrijking
Auteurs P.J.M. Koning
 • P.J.M. Koning

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

DE TELEGRAAF - DE LIMBURGER, ZAAKNR. 1538

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, voorwaarde, concentratie, overname, concern, vennootschap, marktaandeel, economische machtspositie, mededinging, marktstructuur
Auteurs P.P.J. van Ginneken
 • P.P.J. van Ginneken

Tijdschrift Markt & Mededinging
Discussie

Kritiek op NMa verdient nuancering

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, fusie, mededinging, mededingingsregeling, regering, arbeidsvoorwaarden, arbiter, beschikking, citaat, Europees mededingingsrecht
Auteurs T.R. Ottervanger
 • T.R. Ottervanger

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De onderhandelingen die tot de joint venture-overeenkomst leiden: Do's en don'ts alsmede de precontractuele fase

Trefwoorden joint venture, overeenkomst, due diligence, binding, inbreng, ondernemingsplan, aanbeveling, aandeelhouder, ondertekening, raad van commissarissen
Auteurs E.J. Stumphius
 • E.J. Stumphius

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De joint venture in het mededingingsrecht

Trefwoorden joint venture, Nederlandse mededingingsautoriteit, concentratie, mededingingsrecht, concentratietoezicht, mededinging, communautaire dimensie, kartelverbod, moeder, verdrag
Auteurs T.R. Ottervanger en A.S. Bijleveld
 • T.R. Ottervanger

  A.S. Bijleveld

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Joint ventures en intellectuele eigendom

Trefwoorden joint venture, licentie, intellectuele eigendom, eigendom, overdracht, exclusiviteit, merkenrecht, octrooirecht, afhankelijk octrooi, auteursrecht
Auteurs G.J.T.M. van den Bergh en K.Th.M. Stöpetie
 • G.J.T.M. van den Bergh

  K.Th.M. Stöpetie

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Interventie in domeinnamenoorlog: De nieuwe ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: WIPO Arbitration and Mediation Center, Administrative Panel Decision,World Wrestling Federation Entertainment, Inc. vs. Michael Bosman.

January 14, 2000, case no. D99-0001

Trefwoorden domeinnaam, internet corporation for assigned names and numbers, world intellectual property organization, registratie, merk, voorwaarde, geschilbeslechting, kwade trouw, handelsnaam, tussenkomst
Auteurs H.W. Deweijs
 • H.W. Deweijs

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Verwarring en associatie onder de Benelux Merkenwet na Adidas/Marca: Associatie nog steeds niet toepasbaar zonder verwarring

HvJ EG 22 juni 2000, zaak C-425/98, n.n.g.

Trefwoorden merk, hof van justitie EG, verwarringgevaar, consument, merkenrecht, bekend merk, associatiegevaar, beschermingsomvang, lidstaat, interne markt
Auteurs E.R. Vollebregt
 • E.R. Vollebregt

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Afkoelingsperiode en rechten van derden

HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896; JOR 1999, 17

Trefwoorden curator, afkoelingsperiode, beschikking, voorwaarde, commissaris, vervreemding, faillissement, leverancier, verlies, schuldeiser
Auteurs B. Wessels
 • B. Wessels

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Enquêterecht in beweging: Recente ontwikkelingen in het enquêterecht

Trefwoorden vennootschap, beschikking, enquête, enquêterecht, curator, bestuurder, commissaris, aandeelhouder, aansprakelijkheid, aandeel
Auteurs O.L.M. Heuts en C.S. Goedèl
 • O.L.M. Heuts

  C.S. Goedèl

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Opzegging van distributieovereenkomsten: HR 3 december 1999, NJ 2000, 120

Trefwoorden opzegging, distributieovereenkomst, overeenkomst, duurovereenkomst, distributeur, contract, onbepaalde tijd, leverancier, redelijkheid en billijkheid, schadevergoeding
Auteurs J.G.J. Rinkes
 • J.G.J. Rinkes

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

De implementatie van beschikkingen tot terugvordering van staatssteun in het Nederlandse bestuursrecht

Trefwoorden staatssteun
Auteurs R.H.C. Luja
 • R.H.C. Luja

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Boetes voor overtredingen van het Europese kartelrecht

Trefwoorden mededinging
Auteurs H.C. Lejeune
 • H.C. Lejeune

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

Het Gemeenschapsoctrooi en de hervorming van het Europees octrooistelsel

Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs H.M.H. Speyart
 • H.M.H. Speyart

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

Richtlijn elektronische handel - internationaal privaatrechtelijke aspecten

Trefwoorden Europees internationaal privaatrecht
Auteurs J.J. van Haersolte-van Hof
 • J.J. van Haersolte-van Hof