Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Het tweede jaar gecontroleerd concentreren

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, concentratie, houdstervennootschap, Nederlandse mededingingsautoriteit, zeggenschap, concentratie, houdstervennootschap, verkoop, zeggenschap, levering, verkoop, levering, detailhandel, detailhandel, stichting, stichting, vergunning, vergunning, collectieve machtspositie, collectieve machtspositie
Auteurs I.W. VerLoren van Themaat en I.W. VerLoren van Themaat
 • I.W. VerLoren van Themaat

  I.W. VerLoren van Themaat

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Awb-kernbegrippen en Mededingingswet: een moeizame relatie in het nationale mededingingsland

Trefwoorden overeenkomst, terinzagelegging, Nederlandse mededingingsautoriteit, belanghebbende, inzage, vergunning, ontheffing, mededeling, negatieve verklaring, administratief recht, overeenkomst, terinzagelegging
Auteurs J.R. van Angeren en J.E.M. Polak
 • J.R. van Angeren

  J.E.M. Polak

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

WEGENER ARCADE-VNU DAGBLADEN, ZAAKNUMMER 1528

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, voorwaarde, concentratie, concentratietoezicht, Nederlandse mededingingsautoriteit, beschikking, voorwaarde, desinvestering, vrijheid van drukpers, concentratie, economische machtspositie, fusie, concentratietoezicht, memorie van toelichting, beschikking, desinvestering, vrijheid van drukpers, economische machtspositie, fusie, memorie van toelichting
Auteurs P.P.J. van Ginneken en P.P.J. van Ginneken
 • P.P.J. van Ginneken

  P.P.J. van Ginneken

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

ONTHEFFINGSAANVRAAG STICHTING KETEN KWALITEIT MELK, ZAAKNUMMER 1237

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, stichting, aangeslotene, erkenningsregeling, erkenning, ontheffing, transparantie, ontheffingsverzoek, kwaliteit, merk
Auteurs F.J. Leeflang
 • F.J. Leeflang

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Opzegverboden en opzegtermijnen

Trefwoorden opzegtermijn, opzegging, opzegverbod, werknemer, werkgever, arbeidsovereenkomst, toestemming, ontslagvergunning, herziening, verbod
Auteurs H.A. Hora Adema
 • H.A. Hora Adema

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Het reïntegratieplan en de ontbindingsprocedure

Trefwoorden re-integratieplan, werkgever, werknemer, verzoekschrift, ontbindingsverzoek, landelijk instituut sociale verzekeringen, re-integratie, niet-ontvankelijkheid, aanbeveling, griffie
Auteurs C.M.X.C.R. Jansen
 • C.M.X.C.R. Jansen

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De geldigheid van het concurrentiebeding nader beschouwd

Trefwoorden concurrentiebeding, werknemer, werkgever, arbeidsovereenkomst, beding, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, schriftelijkheidsvereiste, voorwaarde, boetebeding, verlies
Auteurs E. Nunes
 • E. Nunes

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Sydhavnens: Dusseldorp revisited?

Trefwoorden milieu
Auteurs A. van Rossem en H.H.B. Vedder
 • A. van Rossem

  H.H.B. Vedder

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Hof geeft uitleg aan het (gevaarlijke-)afvalstoffenbegrip

Trefwoorden milieu
Auteurs A. van Rossem
 • A. van Rossem

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Maatregelen van Deutsche Post tegen remailing zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan

Trefwoorden mededinging, vrij verkeer van diensten
Auteurs J.C.M. van der Beek
 • J.C.M. van der Beek

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

Herziening van de telecommunicatieregelgeving (de 'Review')

Trefwoorden telecommunicatie
Auteurs G.P. van Duijvenvoorde
 • G.P. van Duijvenvoorde