Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

ALGEMENE VOORWAARDEN OVEREENKOMSTEN PV/IKB VARKENS 1991, ZAAKNUMMER 304

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, verkoop, mededinging, detaillist, kwaliteit, prod
Auteurs E.R. Vollebregt
 • E.R. Vollebregt

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De procedures bij OPTA: geen sinecure

Trefwoorden OPTA, Nederlandse mededingingsautoriteit, interconnectie, aanwijzing, geschilbeslechting, voorlopige maatregel, leidinggoot, marktpartij, open network provision, geschillenregeling
Auteurs A.T. Ottow
 • A.T. Ottow

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Ontvlechting van concerns in moeilijkheden: De sterfhuisconstructie, de ziekenhuisconstructie en de splitsing met elkaar vergeleken

Trefwoorden vennootschap, schuldeiser, sterfhuisconstructie, concern, bank, aandeelhouder, faillissement, juridische splitsing, aandeel, schuld
Auteurs W.J. Slagter
 • W.J. Slagter

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Fusie of splitsing en aandeelhouders: in de maag gesplitste structuurwijzigingen?

Trefwoorden fusie, aandeelhouder, bestuurder, algemene vergadering van aandeelhouders, verzet, aandeel, statuut, vennootschap, inlichting, minderheidsaandeelhouder
Auteurs C.L.H. Ritsema
 • C.L.H. Ritsema

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De fiscale gevolgen van juridische fusie en splitsing

Trefwoorden fiscaal, aandeelhouder, aandeel, verkrijgende rechtspersoon, juridische splitsing, juridische fusie, fusie, voorwaarde, vennootschapsbelasting, heffing
Auteurs P.H.M. Simonis en M. Bakker
 • P.H.M. Simonis

  M. Bakker

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Piraterijbestrijding prevaleert boven gegevensbescherming

Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs H.M.H. Speyart
 • H.M.H. Speyart

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Publieke televisie: wie zal dat betalen?

Trefwoorden staatssteun
Auteurs H.S.J. Albers
 • H.S.J. Albers

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

Gemeenschappelijk standpunt over het richtlijnvoorstel elektronische handel aanvaard

Trefwoorden vrij verkeer van diensten
Auteurs J.S. van den Oosterkamp
 • J.S. van den Oosterkamp

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

Een nieuw beleid ten aanzien van verticalen

Trefwoorden mededinging
Auteurs J.W. VerLoren van Themaat
 • J.W. VerLoren van Themaat

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

Enkele problemen voor de komende ICG

Trefwoorden IGC
Auteurs P. VerLoren van Themaat
 • P. VerLoren van Themaat