Vennootschap & Onderneming, Aflevering 3 2015

De administratieplicht ex artikel 2:10 BW nader bezien

Mr. E.M. van Hengel

Noten