Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 10 2010

Licenties en de toepassing van het mededingingsrecht

Mr. drs. D.P. Kuipers en Mr. J.I. Kohlen

Noten