Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 1 2009

Aanbestedingsrecht in beweging: een overzicht van recente ontwikkelingen

Prof. mr. J.M. Hebly en mr. F.G. Wilman

Noten