Onderneming en Financiering, Aflevering 3 2020

Verpanding van het recht op teruggaaf van btw: een aantrekkelijke vorm van zekerheid?

Mr. M. Broere

Noten