Onderneming en Financiering, Aflevering 4 2019

Het consultatievoorstel modernisering personenvennootschappen

Mr. dr. A.J.S.M. Tervoort

Noten