Onderneming en Financiering, Aflevering 3 2017

FinTech: inleiding, huidige ontwikkelingen en (toezichtrechtelijke) stand van zaken

Mr. J.A. Voerman en Mr. J. Baukema

Noten