Contracteren, Aflevering 1 2013

Internetverkoop onder het mededingingsrecht

Mr. M.A. de Jong

Noten