Cjb_2211-3266_2023_012_001_totaal_original1024_1_large Rss

Caribisch Juristenblad

Caribisch Juristenblad (CJB) verscheen eerder onder de naam Tijdschrift voor Antilliaans Recht (TAR). In 1985 is TAR gefuseerd met het Arubaanse Juridisch tijdschrift Justicia. Sinds 2011 heet het tijdschrift Caribisch Juristenblad. Het heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de rechtsontwikkeling in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Kopij kan worden gezonden aan redactiesecretaris A.T. (Amy) Marión, via cjbcuracao@ gmail.com. Ook de auteursrichtlijnen zijn op te vragen bij de redactiesecretaris.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

mr. dr. C. Bollen, mr. K. Frielink, prof. dr. V. Heutger, mr. R. Ismail (voorzitter), mr. dr. P. Klik, mr. P.E. Muller, mr. M.F. Murray, mr. G. Simmons-de Jong, mr. dr. M.V.R. Snel, mr. dr. J. Sybesma, en A.T. MariĆ³n (redactiesecretaris)