Caribisch Juristenblad, Aflevering 3 2012

De rol van goodwill bij de verdeling na echtscheiding van aandelen in praktijkvennootschappen van zelfstandige beroepsbeoefenaren

Mr. M.F. Murray

Noten